De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Werkbespreking minister BIBIS en eerste groep Honorair Consuls in Suriname

Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, heeft een werkbespreking gevoerd met de eerste groep van Honorair Consuls (HC’s) gevestigd in Suriname. Deze werkbespreking vond plaats op dinsdag 8 september 2020.

Aanwezig waren HC’s van Noorwegen, Dhr. Marcel Meyer; Barbados, Dhr. Robert H. Power; Canada, Dhr. Patrick Healy; Chili, Dhr. Felix Chan Pin Jin; Engeland, Dhr. James Healy; Finland, Mw. Warsha S. Torilal-Sardjoe; Jamaica, Dhr. Joseph Nouh Chaia; Japan, Dhr. Jayant Padarath; Oostenrijk, Mw. Janine N. den Hartog-Parisius en Tsjechië, Dhr. Steven Tjang-A-Sjin. Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn voor de eerste bespreking 10 van de 30 HC’s uitgenodigd, waarna in 2 ontmoetingen de overige HC’s zullen worden ontvangen.

Het doel van de bespreking was enerzijds de relaties tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de HC’s te intensiveren en anderzijds deze nauwer te betrekken bij het leveren van een bijdrage aan de verdere verdieping van de bilaterale relaties met de landen, die zij vertegenwoordigen. Hiermede wil het ministerie zorgdragen voor een geïntegreerde inspanning bij de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de regering.

De minister heeft de HC’s geïnformeerd over de nieuwe inzichten van het buitenlands beleid, waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn het Surinaams belang en het presenteren van Suriname als een democratische rechtstaat, met inachtneming van de internationale waarden en principes van goed bestuur en de bescherming en waarborging van mensenrechten.

Tevens is aangegeven dat met de uitbreiding van de taken van het ministerie door toevoeging van twee directoraten, te weten International Business en Internationale Samenwerking, beoogd wordt om investeringen aan te trekken en handelsmogelijkheden te bevorderen, en om middels internationale samenwerking concrete sectoren te ondersteunen om zich verder te kunnen ontwikkelen en de productie te kunnen verhogen.

In dit kader is er een beroep gedaan op de HC’s om ook een bijzondere bijdrage te leveren om diverse geïdentificeerde samenwerkingsgebieden met de landen die zij vertegenwoordigen te versterken en om ook een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname op het gebied van onder andere het tegengaan van COVID-19, armoedebestrijding en aanpak van de financieel-economische crisis.

Na de toezeggingen voor ondersteuning door de HC’s zijn er afspraken gemaakt en besluiten genomen over het houden van regelmatig werkoverleg en voorstellen gedaan voor een verder plan van aanpak.