De Boodschap
Kabinet van de President

Werkgroep voor ontwikkeling Matawaigebied geïnstalleerd

President Chandrikapersad Santokhi heeft op woensdag 1 juni 2022 in het perscentrum een werkgroep geïnstalleerd die is belast met het identificeren van de knelpunten en de ontwikkeling van het Matawaigebied. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de regering en het traditioneel gezag.

De presidentiële werkgroep is een uitvloeisel van het bezoek dat het staatshoofd heeft gebracht aan granman Lesley Valentijn, te Pusugrunu. Naast de vertegenwoordigers van de regering, neemt er uit elk dorp van het Matawaigebied een vertegenwoordiger zitting in de commissie die tot doel heeft het gebied tot ontwikkeling te brengen.

De taak van de werkgroep is om ervoor te zorgen dat er slagvaardig, zonder ambtelijke bureaucratie, zaken worden aangepakt zodat de leefomstandigheden gunstig gemaakt kunnen worden voor de mensen in het gebied. De werkgroep is verder belast met het initiëren en uitvoeren van projecten. Er zullen onder meer ambtelijke zaken in orde gemaakt moeten worden voordat er gestart kan worden met de rehabilitatie van de weg naar Pusugrunu.

De werkgroep en de mensen van het Matawaigebied zullen er samen voor zorgen dat de leefomstandigheden economisch dragelijker gemaakt worden. Vanuit het traditioneel gezag is er aangegeven dat de bewoners van het gebied bereid zijn om te verhuizen naar hoger gelegen gebieden. De werkgroep zal hierbij de situatie analyseren zodat er fondsen vrijgemaakt kunnen worden in de begroting van 2023. “Dit wil zeggen dat wij nu al moeten beginnen met de voorbereidingen van de operatie”, geeft Stanley Dijksteel, voorzitter van de werkgroep voor ontwikkeling van het Matawaigebied aan. Er zal via het ministerie van LVV gekeken worden naar andere mogelijkheden om gewassen te planten zodat de bewoners later kunnen voorzien in hun voedselbehoefte.

Het team is voor een jaar ingesteld met mogelijke verlenging, aan de hand van de prestatie. Er zal elke maand aan de president gerapporteerd worden. Het staatshoofd zal dan in overleg treden met de granman om de vorderingen aan te geven. “Als dit model lukt, zal het aangewend worden voor andere gebieden”, zegt Dijksteel.