De Boodschap
Openbare Werken

Werkgroep VOV overhandigt adviesrapport aan minister Nurmohamed

De werkgroep “Beleidsaanpassing Vuilophaal en Verwerking inclusief Ornamibo” heeft een adviesrapport overhandigd aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). VOV is sedert de negentiger jaren belast met het ophalen en verwerken van afval in de districten Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne. Het afval kan niet op een adequate manier worden verwerkt zoals dat gewenst is. De oorzaken kunnen toegeschreven worden aan onder meer onvoldoende financiën en materieel, inadequaat beleid en gebrekkige regelgeving. De overhandiging vond plaats op maandag 28 juni 2021 door voorzitter Soeratmin Moestadja van de werkgroep.

In het kader van verbetering van het huidige systeem heeft minister Nurmohamed de werkgroep bij beschikking geïnstalleerd. Het uiteindelijke doel is om te geraken tot een duurzaam afvalbeheersysteem gebaseerd op de juiste keuzes op technologisch, organisatorisch en financieel gebied. De afvalproblematiek is een maatschappelijk probleem en de inbreng van alle relevante stakeholders is gewenst. Een breed platform van ideeën en ook voorstellen moeten maatschappelijk worden gedragen. Op basis van de bestudeerde documenten, onder andere rapporten en studies, de uitkomsten van questionnaires en de evaluatie van VOV kan geconcludeerd worden dat het huidige systeem van vuilophaal en verwerking verbeterd en veranderd moet worden en een structurele aanpak nodig heeft. Ook de wetgeving die te maken heeft met vuilophaal en -verwerking dient aangepast te worden.

Het is tijd om nu over te stappen naar de nieuwste technologieën voor het beheer en de verwerking van het afval. Het probleem rond de vuilophaal en -verwerking heeft de aandacht van de minister vanaf zijn aantreden. Het verminderen van de stank te Ornamibo, het scheiden van afval om de vuiltoevoer naar Ornamibo te verminderen, het betalen voor het ophalen en dumpen van vuil zijn zaken die aandacht behoeven teneinde te geraken tot de professionalisering en verduurzaming van de dienst. In juni dit jaar heeft de werkgroep haar werkzaamheden afgerond en het adviesrapport overhandigd aan de bewindsman. In dit rapport is de aanzet gegeven om te komen tot een duurzaam afvalbeheersysteem. Een “Strategisch raamwerk afvalbeheer in VOV verantwoorde gebieden” en de “SWOT-analyse afvalbeheer VOV” die in het rapport opgenomen zijn, zijn sterk aan te bevelen bij het ontwikkelen van nieuw en verantwoord beleid ten aanzien van ons afvalbeheersysteem.