De Boodschap
Kabinet van de President

Werkgroep Wijken in Ontwikkeling Paramaribo focust zich op duurzame armoedebestrijding

Duurzame armoedebestrijding. Dat is waar de werkgroep “Wijken in ontwikkeling Paramaribo” zich de komende periode op zal gaan focussen. Het gaat om een team dat op maandag 16 mei 2022 door president Chandrikapersad Santokhi is aangesteld. “Wijken in ontwikkeling Paramaribo” bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende ressorten. Zij zullen zich vooral gaan inzetten voor het versterken van gezinnen.

De werkgroep vloeit voort uit de zogeheten Ghetto Groep, die in september 2020 werd geïnitieerd. Van de oorspronkelijke groep zijn er thans 6 leden over. Werkgroep Wijken in Ontwikkeling Paramaribo bestaat uit 30 leden met de mogelijkheid tot uitbreiding. Het gaat om buurtbewoners van verschillende ressorten en die bereid zijn de uitdaging om armoede te bestrijden aan te gaan. De werkgroep wordt geleid door Harold Pultoo, de geestelijk adviseur van president Santokhi, terwijl ook voorzitter Louis Vismale van de Stichting 1 voor 12 deel uitmaakt van de werkgroep. Om het doel te bereiken zal er binnen de verschillende wijken in Paramaribo een bewustwordingsproces opgang worden gezet.

“Die vis is op gegeven moment misschien echt nodig, maar je kan de mensen beter leren hengelen zodat de mensen zelfs gaan vissen, want niet eenieder houdt van dezelfde soort vis”. Met het voorgaande legt bestuurslid Judith Wijngaarde de nadruk op duurzame armoedebestrijding in het kader van zelfredzaamheid in het kader van de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). De focus zal vooral gelegd worden op het versterken van gezinnen. Wijngaarde merkt op dat zwakke gezinnen een zwakke gemeenschap vormen. De werkgroep zal samen met de gezinnen de problemen identificeren en gezamenlijk voor een oplossing gaan.

Hierbij zal onder meer zal de Anton de Kom Universiteit van Suriname betrokken worden. De universiteit zal de werkgroep begeleiden in het aangaan van de uitdagingen. De werkgroep zal zich ervoor inzetten om de buurtbewoners op een duurzame manier bewust te maken van de gevolgen van zwakke gezinnen binnen de samenleving. Wijken in Ontwikkeling Paramaribo is aangesteld voor de periode van een jaar, welke indien nodig verlengd zal worden.