De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Werkplek inzet stopzetting verdere verspreiding COVID-19

Dokter Sandhya Ramsamoedj van het Medisch Bureau bij de Arbeidsinspectie geeft voorlichting over COVID-19

Veilige en gezonde werkplekken kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere verspreiding van het gevreesde COVID-19 coronavirus. Tegen deze achtergrond heeft de Arbeidsinspectie middels een voorlichtingssessie haar arbeidsinspecteurs voorzien van informatie en inzichten over veilige en gezonde werkplekken. Het doel hiervan is om meer bewustwording over de COVID-19 situatie te brengen onder de arbeidsinspecteurs, de zorgpunten te bespreken en op welke manieren zij tijdens deze pandemie de controle werkzaamheden kunnen verrichten. Deze sessie werd gehouden door dokter Sandhya Ramsamoedj van het Medisch Bureau bij de Arbeidsinspectie. Deze activiteit heeft op dinsdag 1 september plaatsgevonden op het terrein van Arbeidsinspectie.

Bij deze gelegenheid heeft Rowan Noredjo, inspecteur-generaal bij de Arbeidsinspectie, onderschreven dat het inspectieapparaat dient toe te zien op de naleving van de wettelijke bepalingen gericht op een veilige- en gezonde werkplek, echter ziet hij geen goede afloop in de strijd tegen COVID-19 als specifieke en intensieve samenwerking tussen werkgevers en werknemers binnen bedrijven. Hij vindt dat men ervan bewust moet zijn dat blootstelling aan het virus op de werkplek reëel aanwezig is, daarom roept hij op voor samenwerking op de werkvloer.

De Arbeidsinspectie kan volgens hem niet de hele dag aanwezig zijn in een bedrijf of in een werkplaats om erop toe te zien dat men zich houdt aan de regels. Hij vindt daarom dat partijen op de werkvloer verantwoordelijkheid moeten nemen door passende maatregelen met elkaar af te spreken en dagelijkse risicobeoordelingen uit te voeren in gemeen overleg. Indien werknemers twijfels hebben omtrent de genomen maatregelen door de werkgever, kan men contact opnemen met de Arbeidsinspectie. COVID-19 vormt volgens het hoofd van de Arbeidsinspectie de grootste uitdaging op dit moment voor de werkenden in ons land. Om deze uitdaging te overwinnen zal op de werkvloer eensgezind de strijd tegen het virus moeten worden aangegaan. Met deze aanpak wordt verwacht dat mogelijk landelijk een halt kan worden toegeroepen aan de verdere verspreiding van het virus.

Rowan Noredjo, Inspecteur-Generaal bij de Arbeidsinspectie, spreekt de arbeidsinspecteurs toe.

De voornaamste aanbeveling van deze sessie is om specifieke COVID-19 protocollen voor de arbeidsinspecteurs samen te stellen voor het landelijk voeren van inspecties. Deze protocollen betreffen ook de eigen veiligheid en gezondheid van de inspecteurs. De strategie bij de controles zal niet slechts gericht zijn op naleving van COVID-19 voorzorgmaatregelen, maar op het toezicht van de  hygiëne, veiligheid en gezondheid in de ruimste zin van het woord en op het welzijn van vooral werknemers.