De Boodschap
De Nationale AssembleeVolksgezondheid

Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand goedgekeurd

De Nationale Assemblee (DNA) heeft de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand met algemene 43 stemmen aangenomen. Deze wet biedt de regering meer financiele armslag voor de resterende vijf maanden van 2020, met het oog op de beheersing van de COVID 19 epidemie in ons land.

Dew Sharman, vice voorzitter van het parlement tevens één der initiatiefnemers van de wet zegt blij te zijn, dat deze wet de regering in staat stelt om op een adequate wijze in te spelen op het COVID 19 vraagstuk. Het is een nationale zaak om deze crisis zo snel als mogelijk weg te werken.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid ging tijdens de vergadering in op een aantal door het parlement gestelde vragen. Een van de maatregelen is de aanpassing van de communicatie naar de samenleving toe. Vanaf maandag aanstaande komt de regering met een COVID journaal via verschillende media zodat hiermee het bewustzijn onder de burgers wordt vergroot. Momenteel is 0.50% van de Surinaamse bevolking besmet met het virus.

Vice president Ronnie Brunswijk gaf het parlement de garantie dat deze wet met de meeste voortvarendheid zal worden bekrachtigd. Met de beschikbare middelen zal de regering alles in het werk stellen om ondermeer de bedrijven, kleine en grote ondernemers die door de pandemie in moeilijk vaarwater terecht zijn gekomen, de helpende hand te bieden. De vice president was het parlement ook dankbaar voor de constructieve houding.