De Boodschap
Kabinet van de President

Wi Na Wan 2.0 moet resulteren in concreet diasporabeleid met actieplannen

De overheid werkt voortdurend aan het betrekken van de diaspora bij de sociale en economische ontwikkeling van ons land. Op 16 februari is in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) het Diaspora Seminar “Wi Na Wan 2.0” georganiseerd. Het seminar is een initiatief van het Diaspora Instituut Suriname (DIS), het Diaspora Instituut Nederland (DIN), en de TABTO Group NV. DIS-directeur Marciano Armaketo heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname opgemerkt dat door middel van interactieve sessies de gedachtegangen van het eerste seminar zijn uitgewerkt in concrete actieplannen. “Het is belangrijk dat relevante actoren in de gelegenheid worden gesteld om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een visie en strategische roadmap voor het diasporabeleid van Suriname, ”aldus de directeur.

De tien bouwstenen die na het eerste seminar in augustus 2023 waren aangedragen, zijn diepgaander besproken. De DIS-directeur zegt dat er progressie wordt gemaakt, maar er is nog veel werk te doen. “Door gezamenlijk te werken kunnen we de impact van onze inspanningen vergroten en daadwerkelijke veranderingen op gang brengen. Het seminar heeft zowel de Surinaamse gemeenschap als de diaspora de mogelijkheid gegeven om inzichten en ervaringen uit te wisselen over de verdere ontwikkeling van Suriname.” Hij accentueert dat elke Surinamer in hart en nieren, waar die zich ook ter wereld bevindt, een actieve bijdrage kan leveren om het land naar verdere hoogten te tillen. Ook BIBIS-minister Albert Ramdin is dezelfde mening toegedaan. De bewindsman praat over een succesvol seminar waaraan een sterk team van diaspora en Surinaamse prominenten hebben geparticipeerd. “De inzichten en adviezen zullen we als ministerie zeer serieus nemen.” Hij laat doorschemeren dat dagelijks Surinamers die overal ter wereld wonen interesse tonen om de ontwikkeling te ondersteunen.

Het Diaspora Engagement Project heeft geleid tot de samenstelling van een diasporabeleids- en vijfjaren actieplan. Het is een samenwerking tussen het DIS en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM is voorstander van een evidence-based beleid voor diasporabetrokkenheid. Volgens de organisatie kan de diaspora een cruciale bron van steun zijn voor humanitaire inspanningen, onder meer via fondsenwervingstactieken, vrijwilligerswerk en belangenbehartigingscampagnes in hun land van verblijf. DIN-voorzitter John Brewster merkt op dat er na het seminar een concreet plan moet worden uitgerold dat binnen drie maanden uitvoerbaar moet zijn. “We zijn eigenlijk 50 jaar te laat. Sinds de onafhankelijkheid hebben we niet serieus nagedacht over wat we met onze broeders en zusters die niet in Suriname wonen, gaan doen.” Hij is enorm blij dat de regering Santokhi het diasporabeleid heeft opgepakt.