De Boodschap
Grondbeleid en Bosbeheer

Workshop verbeteren productieve en beschermde landschappen Surinaamse Amazone

Suriname heeft in februari 2022 een samenwerking met de UNDP getekend om het Amazone Substainable Landscape project (ASL2) uit te voeren. Dit project heeft als doel, het verbeteren van productieve en de beschermde landschappen in de Surinaamse Amazone. Op donderdag 16 juni 2022 heeft het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) een workshop georganiseerd als onderdeel van het project. “Door middel van een geïntegreerd benadering wil het ministerie samen met stakeholders en de lokale gemeenschappen de bedreiging in de biodiversiteit in Suriname beperken”, zei GBB-minister Dinotha Vorswijk bij de opening van de workshop.

Het ASL2-programma wordt in 7 landen in de regio uitgevoerd. De GEF is de financierder van dit programma. Het ministerie van GBB is trekker van het project met als werkarmen de Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De support om dit project te trekken komt van de UNDP. Roelf Cairo, onderdirecteur Bosbeheer zegt dat er binnenkort een projectunit komt en vandaar uit zal het project uitgevoerd worden door een projectmanagement. Hiervoor zal een vacature geplaatst worden, zodat mensen die belangstelling en kennis hebben zich kunnen opgeven als projectleiders.

De uitvoering van het project zal in het Saamaka/Matawai en Coeroeni/Paroe gebied plaatsvinden. Cairo legt de nadruk op de betrokkenheid van de lokale gemeenschappen vanwege hun kennis in de gebieden en het belang van hun leefomgeving. Verder geeft hij aan, dat voor de implementatie van het project er consultants/partners zullen worden aangetrokken. NGO’s zullen verantwoordelijk gesteld worden om delen van de projecten te volgen. Tijdens de uitvoering zullen er tussentijdse evaluaties plaatsvinden. Dit is belangrijk om de voortzetting van het project te garanderen.

Ook zullen er wetsvoorstellen aangedragen worden ter versterking van het beleid op natuur – en Bosbeheer. Bij de uitvoering van het ASL2 project zal GBB actief participeren. Het is de bedoeling dit project in 2028 af te ronden.