De Boodschap
Kabinet van de President

Zaterdag evaluatie ontwikkelingen normalisatie

Op zaterdag 19 september zal de regering wederom met het COVID Management Team en het Outbreak Management Team evalueren omtrent de ontwikkelingen in het kader van de normalisatie. Zo liet president Chandrikapersad Santokhi vrijdag 18 september weten in het parlement.

Dan zullen er volgens het staatshoofd ook beslissingen genomen moeten worden, waarbij afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen, de keuze moet worden gemaakt tussen enerzijds het voortzetten van het proces tot normalisatie met uitbreiding van de protocollen of anderzijds het terugdraaien van enkele protocollen.

De regeringsleider zegt dat ook het beheersen van de COVID-19 verspreiding in ons land, een prioriteitsgebied is binnen de urgentiefase. In de samenleving was er grote behoefte aan normalisatie, welke fase recentelijk is ingegaan. Het proces van normalisatie is ingezet op basis van dialoog, consensus en wederzijds begrip tussen alle betrokken partijen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de betrokken marktpartijen protocollen ontwikkeld. Op dit moment is de stand van zaken dat het aantal COVID-19 gevallen dalende is. Dat betekent, aldus de president, dat de maatregelen die de regering heeft genomen op basis van overleg en dialoog, en ook het beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers, hebben gewerkt.