De Boodschap
Openbare Werken

Aanbestedingen, transparant en beschikbaar bij Openbare Werken

Onlangs zijn er veel opmerkingen geweest over de werkwijze bij het ministerie van Openbare Werken (OW) betreffende de aanbestedingen. Gesuggereerd wordt dat het ministerie niet transparant te werk gaat en er geen aanbestedingen worden gehouden volgens de normale procedure. Openbare Werken is sinds het aantreden van dr. Riad Nurmohamed als minister een ministerie geworden, waarbij alle informatie op de website van Openbare Werken te vinden is.

Alle aanbestedingen zijn op de website www.gov.sr te vinden. De resultaten van de aanbestedingen zijn ook op de website te vinden. Indien men meer informatie nodig heeft, kan men altijd een brief sturen naar het ministerie en op deze manier ook aan de nodige informatie komen.

In tabel 1 hieronder kunt u het aanbestedingsvorm van OW zien tot en met 10 mei 2021. In tabel 2 ziet u het aanbestedingsvorm conform UWS periode 1 januari tot en met 31 december 2022. Het ministerie betreurt het feit dat er onjuiste informatie wordt gedeelt met de samenleving en dit alleen voor onnodige ophef zorgt.

Het ministerie van Openbare Werken (OW) doet een beroep op politici en functionarissen om geen verkeerde informatie te verspreiden in de samenleving, terwijl het ministerie altijd beschikbaar is om u de correcte informatie te geven. Voorts staat het een ieder vrij om gewenste informatie op te vragen bij het ministerie om zodoende te voorkomen dat onnodig een negatieve sfeer wordt geschapen rond de activiteiten van het ministerie. Hierbij wordt benadrukt dat al dan niet opzettelijk verkeerde informatie, vooral cijfermatige omtrent contracten, de samenleving wordt ingestuurd waardoor een vertekend negatief beeld ontstaat.

Het ministerie doet eveneens een beroep dat men zich eerst vergewist van de juiste informatie alvorens zaken publiekelijk kenbaar te maken.