De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Aanbouw nieuwe aanmeersteiger Albina van start

Op vrijdag 23 juni 2023 heeft de formalisatie van werkzaamheden van de aanbouw van de nieuwe aanmeersteiger op Albina plaatsgevonden. Het is een lang gekoesterde verwachting van zowel Suriname als Frans-Guyana welke concreet is gemaakt. Dit project is een onderdeel van het Interregionaal Amazone Samenwerkingsprogramma (PCIA) waarbij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) de institutionele partner is.

De bouw van de aanmeersteiger is gefinancierd uit het PCIA-dossier welke door het directoraat Internationale Samenwerking (DIS) van het ministerie van BIBIS wordt voorbereidt en die een coördinerende en faciliterende rol vervult. N.V. Havenbeheer heeft het algemeen beheer in handen, terwijl N.V. Haukes belast zal zijn met de bouw hiervan. De aanwijzing van N.V. Haukes heeft plaatsgevonden na een transparant proces, waarbij zij de beste punten hadden voor wat betreft planning, administratie, ervaring en prijs. De Europese Unie (EU) en haar Regionale Fondsen, die de gelden vrij maken hebben de vereiste dat Frans-Guyana bij elk project betrokken is.

De boot was reeds in 2022 opgeleverd maar kan nog niet overgaan tot afvaarten, omdat de oude aanmeersteiger niet goed genoeg bevonden is om dat aan te kunnen.

Voor de eerste ‘Stone drilling’ reisde de president van de Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), Gabriel Serville, af naar Suriname.  Hij gaf aan dat een belangrijk deel van de verbinding wordt verbeterd tussen Suriname en Frans-Guyana en dat de samenwerking geconcretiseerd wordt. Sophie Charles van de Communauté de Communes de l’ouest Guyanais (CCOG), voorzitter van de westelijke gemeenten van Frans-Guyana en de burgemeester van St. Laurent du Maroni, benadrukte de versterking van de economische samenwerking en de mogelijkheden die de verbeterde veerverbinding teweeg zal brengen. De directeur van N.V. Havenbeheer, Andreas Talea, gaf aan dat het project niet gewoon belangrijk is voor Albina maar een enorme katalysator betekent voor de bedrijvigheid en het sociaal verkeer.

Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), bedankte elke stakeholder die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van deze activiteit en benadrukte vooral de gedachten van het samen optrekken, waarbij de taal niet afscheidt maar verbindt. Bij deze gelegenheid werd een bord onthuld door Minister Jubitana van TCT, President Serville van CTG, Voorzitter Charles van CCOG en de Ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Guyana en de CARICOM, Nicolas de Bouillane De LaCoste.

Het PCIA draagt bij tot de geïntegreerde ontwikkeling van Frans-Guyana en zijn buren van het Guyanaschild – Suriname, Guyana, Amapá, le Pará en Amazonas.

De financiering van dit project is gedaan door het Interregionaal Amazone Samenwerkingsprogramma waarbij de EU ruim 4 miljoen Euro heeft gefinancierd en de CCOG 750.000 Euro.