De Boodschap
Volksgezondheid

Aantal nieuwe HIV-infecties in Suriname lijkt weer toe te nemen

Sleutel oplossing ligt in EQUALIZE

Sociale ongelijkheden, marginalisatie van groepen uit de samenleving alsook stigma en discriminatie houden de HIV-epidemie in stand en zijn tevens een voedingsbodem voor toename van het aantal nieuwe HIV-infecties. Uit voorlopige data van Suriname wordt geconcludeerd dat het aantal infecties in Suriname mogelijk weer toeneemt. Door de covid-19-pandemie is de terugrapportage van data enigzins gecompromitteerd geweest. Bij aanstaande jaarlijkse data rapportage in februari-maart 2023 kan deze observatie verder bevestigd dan wel ontkracht worden.

Internationaal is overal duidelijk dat ongelijke toegang tot HIV-preventie en zorg de kern is waardoor HIV niet verder teruggedrongen wordt en in sommige gevallen zelfs weer toeneemt. De slogan voor Wereld Aids Dag dit jaar ‘Equalize’, geeft de essentie van de richting waarin de oplossing gezocht moet worden concreet aan.

Voor het ministerie van Volksgezondheid ligt in 2023 het accent op het beschikbaar maken van HIV-preventie opties, als Pre-Exposure Profylaxe, alsook het uitbreiden van test opties voor de gemeenschap. Op Wereld Aids Dag is het een goed moment om in het kader van HIV eraan herinnerd te worden dat ‘Voorkomen beter is dan genezen’; je status kennen motiveert om negatief te blijven en helpt om indien positief, tijdig behandeling te zoeken en dat HIV behandeling echt werkt.