De Boodschap
Volksgezondheid

Advies Volksgezondheid: Covid-19 vaccinatie en boosterprik belangrijk

Het ministerie van Volksgezondheid houdt nog steeds de cijfers van Covid-19 besmettingen in de gaten zowel nationaal als internationaal. Er is de afgelopen periode een wereldwijde stijging van de Covid-19 gevallen geconstateerd. Ook het aantal ziekenhuisopnamen en sterfte ten gevolge van het virus toont een lichte stijging. Vanwege deze recente ontwikkelingen is het noodzakelijk gebleken de bevolking er wederom op te attenderen de Covid-19 regels na te leven om een volgende uitbraak te voorkomen, gelet op de dreigende overbelasting van de gezondheidszorg.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft vooralsnog geen aanpassing van de inreisbeperkende maatregelen nodig geacht, maar gezien deze stijgende trend worden de onderstaande adviezen dringend aanbevolen:

  1. Eenieder die reeds gevaccineerd is, wordt opgeroepen om een booster prik te halen;
  2. Iedereen die nog niet is gevaccineerd – in het bijzonder personen die zich bevinden in de risicogroepen van onder andere suikerziekte en hoge bloeddruk – wordt opgeroepen om zich alsnog te laten vaccineren;
  3. Overige MoHanA en beschermingsmaatregelen nauwlettend naleven;

Momenteel is er een grote hoeveelheid Pfizer vaccins beschikbaar voor alle individuen die alsnog gevaccineerd wensen te worden of een booster prik wensen te halen ongeacht hun eerder genomen vaccin. Eenieder boven 12 jaar die nog niet gevaccineerd is, kan zich van maandag tot en met vrijdag en wel van 08:00 – 13:30 uur bij het BOG Medisch Centrum aan de Rode kruislaan nr. 22 aanmelden voor het vaccineren. Ook kunt u terecht voor uw booster, 3e of 4e vaccinatie prik, indien de laatste vaccinatie 4 maanden terug is geweest.

De samenleving wordt opgeroepen om zich te beschermen tegen ernstige verloop van Covid-19 door zich te laten vaccineren.