De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Afgifte E-ID kaart kent specifieke procedure

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB) geeft ter kennis dat het afhaalproces van een E-ID kaart een specifieke procedure kent, waarbij onder andere vingerafdrukken worden afgenomen en een viercijferige pin wordt ingesteld. Dit proces duurt gemiddeld vijf tot zeven minuten per persoon.

Dit heeft onlangs voor het euvel gezorgd, dat een burger, die zich kort voor sluitingstijd bij een Bureau voor Burgerzaken (BvB) aanmeldde voor het afhalen van zijn of haar E-ID kaart niet geholpen kon worden, ondanks het ontvangen van een sms- berichtje. Het ministerie en het CBB betreuren dat de betrokken burger een negatieve ervaring heeft gehad bij het desbetreffend bureau. Zij begrijpen de burger en zetten zich actief in voor het vinden van oplossingen, om zulks in de toekomst te voorkomen. “We streven ernaar om de openingstijden voor ID-dienstverlening te verruimen en zullen deze aanpassingen spoedig realiseren en bekendmaken”. Voorts wordt benadrukt dat bij de dienstverlening aan de burger er totaal geen sprake is van discriminatie. Elke burger wordt op gelijke voet behandeld.

Het CBB biedt naast ID-kaartuitgifte diverse andere diensten aan zoals, paspoortaanvraag en -uitgifte, akte aanvragen en uittreksels. Het CBB blijft als organisatie toegewijd aan het verbeteren van de dienstverlening en het waarborgen van een positieve ervaring voor alle burgers. Mocht er vragen of opmerkingen zijn, dan staat het CBB altijd klaar om u tot dienst te zijn.