De Boodschap
Justitie & Politie

Afspelen studio-verhoor opname in Opa Doelie nu mogelijk

In november 2018 is de verhoorstudio in het jeugddoorgangscentrum Opa Doeli in samenwerking met Unicef heropend. Het is daardoor mogelijk jonge slachtoffers onder kindvriendelijke omstandigheden te horen en dit verhoor op te nemen. Echter ontbrak het in de rechtszaal van Opa Doeli aan equipment om deze verhoren te tonen.

Met de ondersteuning van Unicef werd begin juli 2023 een televisietoestel voor de jeugdrechtzaal aangeschaft en geïnstalleerd. Hierdoor is de noodzaak om jeugdige slachtoffers ter terechtzitting te horen verholpen. Met het afspelen van de studio-verhoor opname tijdens de zitting kan de (jeugd)rechter doormiddel van eigen waarneming al dan niet tot overtuiging komen.

Het voorgaande was wenselijk om de stress en de last van de (straf)procedure voor minderjarige getuigen/slachtoffers te verminderen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat hun getuigenis naar behoren kan worden getoetst als hoofdbewijs.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het waarborgen van de rechten en het welzijn van jonge slachtoffers, maar ook het bevorderen van een rechtvaardig gerechtelijke procedure.