De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

‘Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking’ weer zichtbaar voor doelgroep

Minister Steven Mac Andrew van AWJ heeft op donderdag 22 juni 2023 een onderhoud gehad met een vertegenwoordiging van de ‘Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking’ onder leiding van Renate Wartes om te praten over het meer zichtbaar maken van de Alliantie voor de doelgroep. Mac Andrew, die aan de wieg heeft gestaan van de Alliantie, benadrukte, dat de focus moet blijven op het aspect van Decent Work, namelijk het vinden van werk voor de doelgroep of de stimulering van micro-ondernemerschap. De bewindsman banadrukte voorts, dat de doelgroep een speciale plek inneemt binnen het beleid van het ministerie en als prioriteitsgroep is aangeduid in het middenlang arbeidsmarktbeleid. Mac Andrew memoreerde het feit, dat de Alliantie ook betrokken is geweest bij het tot stand brengen van het derde Decent Work Country Programme (DWCP SU III 2023-2026) dat nu in uitvoering is.

De bewindsman maakte duidelijk, dat het ministerie van AWJ de Alliantie dan ook zal blijven ondersteunen bij het vinden van werkplekken of het aanreiken van mogelijkheden tot micro-ondernemerschap voor de doelgroep. Hij heeft toegezegd dat het ministerie een functionaris beschikbaar zal stellen om de activiteiten van de Alliantie te ondersteunen. Ook zal hij de diverse werkarmen van het ministerie aansporen om speciale programma’s uit te voeren voor de doelgroep. Hij verwelkomt de ontwikkeling in de samenleving, waarbij meerdere organisaties zich willen toeleggen op het verbeteren van het welzijn van de groep van personen met een beperking.

De voorzitter van de Alliantie gaf aan ingenomen te zijn met de toezeggingen van de minister, zodat gezamenlijk de uitdagingen, waarvoor de organisatie nu staat, aangepakt kunnen worden. Het vinden van werk voor personen met een beperking, betitelt zij als een grote uitdaging. Delen uit de doelgroep hebben, volgens haar, bewezen over de potentie en de wilskracht te beschikken om zich te ontwikkelen tot micro-ondernemer, waardoor zij voor hun levensonderhoud niet volledig meer afhankelijk zijn van naasten. Zij pleit voor een follow-up van het succesvol uitgevoerd BNTF-project ‘Ondernemerschap onder mensen met een beperking’. Het doel van dit project was om mensen met een beperking de nodige skills aan te brengen om een onderneming te kunnen starten, wat ook het geval is geweest in bepaalde gevallen. In het kader van dit project werd aan de deelnemers een starterspakket aangeboden met de bedoeling direct aan de slag te kunnen gaan als zelfstandige.

De Alliantie werd in 2018 op initiatief van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en UNDP in samenwerking met andere overheids- en particuliere organisaties in het leven geroepen met als doel, het welzijn van ‘personen met een beperking’ te bevorderen door zelfredzaamheid onder hen te stimuleren. De organisatie krijgt ook de nodige financiële steun vanuit de UNDP. Bij de oprichting van de Alliantie was de huidige minister, Directeur van de VSB. Bij het gesprek waren ook aanwezig:
Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmark/AWJ; Etienne Etman, directeur Stichting Productie Werk Eenheden en Ruben Martoredjo, Programmamedewerker bij United Nations Development Programme UNDP.