De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Arawarasluis nadert afronding herstelwerkzaamheden

Afgelopen weekend heeft minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een oriëntatiebezoek gebracht aan de Arawarasluis in het Boven Nickerie/Wayambogebied. Door gebrek aan onderhoud tijdens de afgelopen 15 jaren was de sluis in dit gebied buiten werking. Deze sluis was in 1963 gebouwd met de bedoeling om water vanuit de Boven Nickerierivier te stuwen richting Nickerie ten behoeve van de natte rijstbouw. Het water stroomde anders via de Wayamborivier richting Coppename. 

Momenteel is door de grote droogte, de zouttong in de Nickerierivier tot voorbij de Henarbrug naar binnen gedrongen waardoor er geen irrigatiewater uit de rivier ingepompt kan worden voor inzaai van padie. Een diepe coupure in de oever van zeker 40 meters breed nabij de sluis, is reeds gedicht en wordt momenteel verder verbreed en versterkt. Alle benodigde materialen worden middels een ponton vanuit de omgeving aangevoerd. Het onderhoud aan de sluis is over twee weken af waarna deze gesloten kan worden ter omleiding van het water welke momenteel verspild raakt. De dienstwoning aldaar is ook al bijna volledig opgeknapt. Als alles volgens schema verloopt, kan er binnen een maand een verhoging van het waterniveau in de Nickerierivier verwacht worden.

Voorbereidingen worden getroffen om vanuit het dorp Konomerume (Donderskamp), welke op een afstand van 15 minuten varen ligt, personeel aan te trekken die na training, in dienst genomen zal worden voor bediening en onderhoud van de sluis en het emplacement.