De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ start met project: ‘Van grassroot tot ondernemer en het om-,her-en bijscholen van werklozen en werkzamen’

Het startsein van het project van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) dat ingediend is bij de Basic Needs Trust Fund (BNTF) en gefinancierd wordt door de  Caribbean Development Bank (CDB), is gegeven door Z.E. president Chandrikapersad Santokhi en minister Rishma Kuldipsingh van AW&J. Het doel van dit project is het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen ten einde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, hetzij als klein ondernemer of als werknemer.
Het startsein is gegeven op 29 juni 2021 op het terrein van de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO). Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat volledige productieve, vrijgekozen en fatsoenlijke werkgelegenheid één van de prioriteiten is van deze regering c.q. het ministerie van AW&J in de beleidsperiode 2020-2025. Kuldipsingh heeft aangeduidt dat het een prioriteit van haar geweest is om de vakscholen meer bekendheid te geven. Het is voor de bewindsvrouwe een mijlpaal dat het ministerie 151 cursisten, afkomstig van Nickerie, Saramacca, Wanica en Paramaribo, gratis trainingen laat volgen bij de vakscholen die gefinancierd zijn door de CDB. Verder heeft de minister aangehaald dat het ministerie op een creatieve wijze ontwikkeling en zelfredzaamheid van mensen op de arbeidsmarkt ter hand neemt om te komen tot een gezonde samenleving. De trainingen worden verzorgd door de SAO, Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) en de Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC). De minister heeft haar dank en felicitaties uitgebracht aan alle actoren om dit project tot een succes te maken.
President Santokhi heeft te kennen gegeven dat dit project stabilisatie zal brengen op de arbeidsmarkt. De trainingen zullen kennis, talent en vaardigheden ontwikkelen die de jongeren nodig hebben om succesvol te ondernemen of in aanmerking te komen voor een baan. De president wilt marktgericht beroepsonderwijs creëren zodat de markt goed gevoed kan worden met kader. De president heeft aangegeven dat er mogelijkheden moeten zijn om de gewenste opleidingen af te ronden en daar staat dit project ook voor. De jongeren krijgen nu de gelegenheid om door te groeien tot ondernemers. Ook de regering zal deze jongeren ondersteunen om met hun opgedane kennis een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. Één van de cursisten, Gurlain Vyent, heeft lesmateriaal in ontvangst mogen nemen van president Santokhi.