De Boodschap
Transport, Communicatie en Toerisme

Baggeren eerste fase Surinamerivier afgerond

De eerste fase van het baggeren van de Surinamerivier is afgerond. De nieuwe diepte van de rivier is viereneenhalve meter.

Besloten is om de rivier op de gebaggerde diepte te houden door deze regelmatig te onderhouden voor een periode van twee jaren. Het baggeren levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Surinaamse economie.