De Boodschap
Kabinet van de President

Beleidsresultaten drie jaar regering in boekwerk vervat

De verrichtingen van de regering-Santokhi in de afgelopen drie jaar zijn in een boekwerk vastgelegd. Exemplaren hiervan zijn op donderdag 25 mei door Shanylla Santokhi als communicatiecoördinator van het Kabinet van de President overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Dit gebeurde in de marge van de persconferentie waarbij de twee regeringsautoriteiten terugblikten op drie jaar regeerbeleid. Tegelijkertijd nam het presidentiële tandem ook het verslag van de pre-nationale dialogen in ontvangst uit handen van de waarnemend algemeen directeur van het kabinet, Arleen Emanuels.

In het boekwerk “3 jaar regering Santokhi-Brunswijk; opwaarts en voorwaarts Suriname;” is voortgeborduurd op het werk dat vorig jaar bij twee jaar regeerbeleid in elkaar was gezet onder titel: “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”. De communicatiecoördinator van het kabinet zegt dat er zorgvuldig aan de bundel is gewerkt met eenieder van de regering. Ze merkt op dat er tal van resultaten zijn en dat er geprobeerd is zoveel mogelijk resultaten in het werk op te nemen. President Santokhi zegt dat het vastleggen van de resultaten een stukje verantwoordelijkheid wordt afgelegd naar de samenleving toe. “Meten is weten”, aldus het staatshoofd, dat er naast de resultaten ook uitdagingen zijn. Hij is ervan overtuigd dat het boekwerk zal bijdragen aan een stukje informatievoorziening. Verder moet het laten zien dat de regering ondanks de verschillende crises met nationale, regionale en internationale factoren toch in staat is resultaten neer te zetten.

Bij het overhandigen van het “Verslag pre-nationale dialogen” sprak de waarnemend algemeen directeur van het kabinet de hoop uit dat dit de basis kan zijn voor verbetering van relaties tussen en met het volk. “Dat het mag leiden tot hernieuwd vertrouwen en wij de stabiliteit in het land mogen terugvinden”, aldus de functionaris. In het rapport is volgens president Santokhi het beleid aangegeven dat de samenleving graag wil zien op basis van nieuwe prioriteiten en aandachtsgebieden. Het staatshoofd brengt in herinneringen dat er bij de voorgesprekken om te komen tot nationale dialoog meer dan honderd organisaties en personen in gesprek zijn gegaan met de president met betrokkenheid van het adviesteam van het kabinet en de districtscommissarissen.

Uit deze serie gesprekken is er volgens president Santokhi veel informatie gekomen. Naast de prioriteiten en aandachtsgebieden zijn er ook percepties en irritaties die weggewerkt moeten worden. Het rapport zal ondersteund worden door een actieplan met prioriteiten voor de komende twee jaren. Dit actieplan is eveneens resultaat van de dialoog met inzichten van ministers c.q. ministeries. Het document wordt momenteel uitgezet in een matrix met een tijdlijn voor de komende twee jaren. De regering gaat zich hiervoor terugtrekken, en het ministerie van Financiën en Planning zal de prioriteiten toetsen op basis van de beschikbare financiën en fondsen van donoren en internationale instituten. Vanuit de organisaties waarmee gesprekken zijn gevoerd komt er een monitoringsteam dat periodiek in overleg met de regering gaat treden. Uiteindelijk wordt de nationale dialoog gestructureerd en geïnstitutionaliseerd.

3 jaar regering Santokhi-Brunswijk; opwaarts en voorwaarts Suriname

Verslag pre-dialoog 23 mei 2023

Appendix 3. rev 24 mei 2023