De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Beschikking Minimum Uurloon

2022 STAATSBLAD No. 58

VAN DE

REPUBLIEK SURINAME

BESCHIKKING van de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken van 3 juni 2022 A.W.J. no. 1023/22, houdende vaststelling van een nieuw algemeen minimum uurloon.

DE MINISTER VAN ARBEID, WERKGELEGENHEID EN JEUGDZAKEN,

Gehoord de Directeur van Arbeid;

GELET OP:

  1. de Wet Minimumloon (S.B. 2019 no. 101);
  2. het staatsbesluit houdende instelling van de Nationale Loonraad (Besluit Nationale Loonraad S.B 2020 no. 200);
  3. het definitief advies van de Nationale Loonraad van 15 december 2021;
  4. de missive van het Kabinet van de President d.d. 01 juni 2022 no. 078/RvS/22.

OVERWEGENDE:

– dat de Nationale Loonraad ingevolge artikel 6 lid 1 van de Wet Minimumloon (S.B. 2019 no. 101) belast is met het adviseren van de minister belast met arbeidsaangelegenheden met betrekking tot het vaststellen van een algemeen minimum loon;

– dat de Nationale Loonraad in zijn advies van 15 december 2021 het voorstel heeft gedaan aan de minister belast met arbeidsaangelegenheden voor een 2 fasen minimumuurloon namelijk:

– SRD. 13,50 voor 2022 en

– SRD. 15,49 voor 2023.

2022 -2- No. 58

– dat het advies van de Nationale Loonraad voor wat betreft de minister belast met arbeidsaangelegenheden bindend is;

– dat de minister voor het vaststellen en afkondigen van de minimumloon goedkeuring nodig heeft van de Raad van Ministers;

– dat deze goedkeuring volgens de memorie van toelichting van de wet impliceert dat de Raad van Ministers het voorstel van de minister kan aanpassen als voorwaarden voor de goedkeuring.

– dat de Regeringsraad na consultaties met de sociale partners, in haar vergadering van 01 juni 2022, heeft besloten om af te wijken van het advies van de Nationale Loonraad;

HEEFT BESLOTEN:

I. Te rekenen van 01 juni 2022 het algemeen minimum uurloon vast te stellen op SRD 20,00 (TWINTIG SURINAAMSE DOLLARS).

II. Te bepalen, dat deze beschikking bekend wordt gemaakt in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

III. Een afschrift van deze beschikking te zenden aan de Directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de Republiek Suriname, De directeur van Arbeid en De Nationale Loonraad.

Paramaribo, de 3e juni 2022

STEVEN MAC ANDREW

Uitgegeven te Paramaribo, de 7e juni 2022

De Minister van Binnenlandse Zaken,

BRONTO S.G. SOMOHARDJO.