De Boodschap
Kabinet van de President

Bezoldigingsverhoging zorgt voor 20% positieverbetering voor ambtenarij

Het Onderhandelingsorgaan van de Overheid (OO.) en de gezamenlijke vakbeweging hebben na weken overleg de knoop doorgehakt. Het OO, heeft op dinsdag 8 maart overeenstemming bereikt voor een loonronde met Ravaksur, de Moederbond, de CLO, de FOLS, BVL/ALS, OSAV, de COL  en diverse andere vakorganisaties. Het gaat om een tussentijdse verhoging van zes maanden, waardoor de ambtenaren een  positieverbetering van 20% zullen merken in hun salaris.

Maurits Hassankhan, hoofd van het Onderhandelingsorgaan, geeft aan dat de overheid na veel rekenwerk is gekomen met 17% verhoging voor alle uitgaven ten behoeve van de ambtenaren. Echter, betekent dit in de praktijk dat de ambtenaren 20% meer zullen ontvangen. Deze verhoging zorgt niet alleen ervoor dat het bruto bedrag toeneemt, maar ook het netto bedrag zal in percentages stijgen. De percentages van het bruto bedrag variëren tussen de 45 en 150 procent. Voor wat het netto bedrag betreft zal er een verhoging te merken zijn variërend tussen 17 en 25 procent.

Voorzitter Hassankhan legt verder uit dat deze verhoging ervoor zal zorgen dat de overuren en andere toelages die gekoppeld zijn aan de bezoldiging ook omhoog gaan. Door het invoeren van de verhoging op het bruto bedrag, zullen ook de bedragen van de pensioenen omhooggaan.

“De vakbeweging had in eerste instantie 25% verhoging gevraagd. Maar de overheid kan op dit moment niet daaraan voldoen”, geeft de voorzitter aan. De regering heeft wel beloofd een proces te zullen inzetten om de koopkracht te versterken door in juli een nieuwe loonronde te geven, zoals opgenomen in het Tripartiet Akkoord. Dan zal zij wel het verschil van 8 procent geven en hoogstwaarschijnlijk nog meer. Maar dat zal afhangen van de inflatie tegen die tijd van het jaar.

Een ander maatregel welke door de regering is genomen is dat per 1 januari 2022 de belastingvrije grenzen zijn aangepast en wel zodanig dat door personen die minder dan SRD 4000,- ontvangen geen belasting wordt betaald. De belastingvrije grenzen van de overige belastingschijven zijn ook aangepast.

Afgesproken is dat de TWK over januari en februari zal worden uitbetaald in twee tranches. De eerste uitbetaling over januari zal namelijk in maart geschieden en die van februari in april. Hierdoor wordt ook voorkomen dat te veel geld in één keer, binnen een korte periode in de economie terechtkomt.