De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Biza en stakeholders evalueren verkiezingen 2020

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) concludeert dat de verkiezingen van 25 mei 2020 slecht georganiseerd waren. Daarnaast zijn deze verkiezingen getekend door een groot gebrek aan professionaliteit. Ook heeft partijpolitiek een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van en de beleving van de verkiezingen en de COVID-19-pandemie heeft haar invloed in volle omvang doen gelden. Enkele algemene bevindingen die het OKB presenteerde tijdens de evaluatiemeeting van de verkiezingen van 25 mei 2020.

De verkiezingen van 2020 zijn onderworpen aan een evaluatie. Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) organiseerde afgelopen zaterdag op het terrein van Roeli’s Event Center een evaluatie meeting van de verkiezingen van 2020. Tijdens deze evaluatie meeting heeft het ministerie van Biza samen met de verschillende politieke partijen, het OKB, het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en de districtscommissarissen breedvoerig gediscussieerd om de verkiezingsorganisatie te verbeteren.

Biza-minister Bronto Somohardjo die de meeting voor open had verklaard, vond de conclusie en bevindingen van het OKB heel hard overkomen. Het organiseren van verkiezingen is volgens de minister altijd een groepsinspanning geweest. Zijn motto is dan ook: “Teamwork makes the dream work”. Dit voor houdend zal hij niemand uitsluiten bij de organisatie van de komende verkiezingen en zal het ministerie met alle actoren samen werken. ”Wij gaan ervoor zorgen dat we met iedereen gaan communiceren. We gaan ervoor zorgen dat wij alle ego’s opzij gaan zetten en dat wij het nationaal belang boven elk belang gaan stellen”.

Minister Somohardjo weet dat zijn ambtenaren en ook de verkiezingsmedewerkers heel hard hun best hebben gedaan, maar daartegenover staat wat verbeterd kan worden ook aangepakt zal worden, zodat de organisatie van de verkiezingen van 2025 vlekkeloos verlopen. De bewindsman is zich terdege bewust dat verkiezingen een belangrijk onderdeel is van een sterke en gezonde democratie. ‘Het geeft ons de gelegenheid om direct of indirect te kiezen wie ons mag vertegenwoordigen’.

De participanten werden in werkgroepen onderverdeeld om na een brainstormsessie te komen tot aanbevelingen. Na de verschillende presentaties is er een nota van aanbevelingen samengesteld. Deze zullen door de afdeling ASV verder bestudeerd worden. Nasier Eskak, directeur Biza, geeft aan dat gekeken zal worden hoe de verbeterpunten geïmplementeerd kunnen worden in het verkiezingsgebeuren. Deze evaluatie bijeenkomst is volgens de BiZa directeur heel belangrijk geweest. ‘’Het is heel belangrijk dat we bij een zijn gekomen om alle ideeën en voorstellen aan te horen om te gaan naar verbeter acties’’.