De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Bursalen dragen Suriname uit tijdens cultureel festival in China

Surinaamse bursalen in China hebben op donderdag 11 mei 2023 geparticipeerd aan de 19th International Youth Cultural festival, welke georganiseerd werd door de University of International Business and Economics (UIBE) te Bejing, China. Suriname werd in de schijnwerpers geplaatst door de bursalen Refano Wongsoredjo, Aaliyah Kotzebue en Trinity Saridjan.

Dit festival heeft na een onderbreking van drie jaren, als gevolg van de Covid-19-pandemie, weer plaatsgevonden. Het doel van deelname aan dit evenement was om de internationale gemeenschap van studenten op de campus van de UIBE nader tot elkaar te brengen en hun landen op creatieve wijze te presenteren middels optredens gericht op zang, dans, muziek en ander kunstvormen, alsmede culinaire specialiteiten.

In de stand van Suriname konden de bezoekers zich laten informeren over de culturele diversiteit, natuurschoon en de multi-culturele samenstelling van de Surinaamse bevolking. Veel van gestelde vragen door de bezoekers hadden betrekking op de ligging van het land, de verschillende talen onder de bevolking en de betekenis van het gedicht “Wan Bon” welke af te lezen was van een poster. De Surinaamse bursalen hebben vol trots bijzondere aspecten belicht aan elke bezoeker, waaronder; de vredige ligging van een moskee naast een synagoge, gezamenlijke viering van religieuze feestdagen zoals Holi Phagwa, Kerst en Ied-Ul Fitre, het unieke zandstrand te Galibi voor de bedreigde zeeschildpadden en Suriname als het bosrijkste land ter wereld.

Daarnaast trok het kleurrijke décor vele bezoekers aan en trotseerden zij het wachten in de rij, voor een foto met een inheemse hoofdtooi of met een pijl en boog in de hand. De inrichting van de stand was een eerbetoon aan zowel de Inheemsen als de herdenking van 170 jaar Chinese immigratie in Suriname.

De Surinaamse ambassade in Beijing heeft onder andere bijgedragen met attributen voor de inrichting van de stand. Ambassadeur Pick Fung Ho-Chong gaf aan dat de ambassade altijd ondersteuning geeft aan activiteiten van Surinaamse bursalen gericht op het promoten van Suriname. De ambassade en de studenten blikken tevreden terug op deze activiteit.