De Boodschap
Kabinet van de President

CBSI-Connect houdt informatiesessie over regionale veiligheid en stabiliteit

Suriname is vastbesloten om samen te werken met regionale partners om de veiligheid en stabiliteit in het Caribisch gebied te bevorderen. “Door samen te werken kunnen we ons collectieve vermogen versterken om onze burgers en onze regio te beschermen,” zo sprak de directeur Shivanand Ramlall, van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) op maandag 23 oktober 2023 tijdens de opening van de Caribbean Basin Security Initiative (CBSI) Platform meeting in het gebouw van de Kustwacht. De CBSI is een partnerschap tussen leden van de Caribische gemeenschap, de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten. Deze samenwerking betreft het terugdringen van illegale handel, het vergroten van openbare veiligheid en de bevordering van sociale rechtvaardigheid. De informatiesessie duurt tot en met zaterdag 28 oktober.

Directeur Ramlall toonde zich ingenomen met het bezoek van met name Joycelyn Hughes (Border Security Affairs specialist and training coördinator), Candy Saunders-Alfred (Information Technology Technician for CBSI) en de verschillende stakeholders die aanwezig waren bij de opening van de CBSI Connect In-Country-Visit infosessie. De DNV-directeur is ingegaan op de veiligheidsuitdagingen waarmee het Caribisch gebied geconfronteerd wordt, waaronder grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, terrorisme en natuurrampen. Volgens Ramlall zijn deze uitdagingen complex en vereisen een gecoördineerde regionale reactie. In dit verband benadrukte hij de noodzaak van training en capaciteitsopbouw voor wetshandhavers in het Caribisch gebied.

Verder sprak directeur Ramlall een speciale dank uit aan het CBSI-team voor het kiezen van Suriname als gastheer voor dit belangrijke evenement. Hij gaf aan dat dit bezoek voor Suriname een gelegenheid is om verdere strategieën en best practices te bespreken en informatie te delen over capaciteitsopbouw door het aanbieden van trainingen via het CBSI-Connect Platform. De functionaris gelooft dat deze punten essentieel zijn om een gezamenlijk doel te bereiken. Hij is ervan overtuigd dat dit bezoek voor Suriname een waardevolle kans zal zijn om de samenwerking met het Caribisch gebied te versterken en de veiligheid in dit gebied te bevorderen.