De Boodschap
Financiën & Planning

Centrale Bank publiceert jaarverslag 2020

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft op 14 november 2023 haar jaarverslag 2020 gepubliceerd op haar website. Met deze publicatie is nog een stap gezet voor het inlopen van de achterstand betreffende het publiceren van jaarverslagen vanaf het verslagjaar 2015. De Bank heeft het Jaarverslag 2015 in 2020 gepubliceerd en heeft gestaag gewerkt aan de publicaties van 2016, 2017, 2018, 2019 en thans 2020.

Het streven van de Bank is om in het komend jaar de jaarverslagen 2021 en 2022 te publiceren, waardoor zij haar achterstand vrijwel zal hebben ingelopen. De Bank spreekt de intentie uit om haar jaarverslagen in overeenstemming met haar wettelijke bepalingen uit te brengen.

In het verslag 2020 zijn de algemene, financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door de Bank gevoerde beleid in het verslagjaar, uiteengezet. De voor de jaarrekening 2020 relevante gebeurtenissen na balansdatum zijn ook opgenomen in het verslag.

De Bank is zich terdege bewust van de noodzaak om aan de samenleving deze informatie te verstrekken. Met de nodige inspanning en zorgvuldigheid is de jaarrekening 2020 uitgebracht zoals opgenomen in het Jaarverslag 2020. De jaarrekening 2020 is gebaseerd op nieuwe rapporteringstandaarden, de Internationale Financiële Rapporteringsstandaarden (IFRS).

Bij de opmaak van de jaarrekening 2020 op basis van IFRS dienden de cijfers over 2019 en 2018 eveneens op deze standaard geschoeid te zijn, hetgeen arbeidsintensief was temeer de Bank haar eigen voorschriften heeft conform de Bankwet.

In het jaarverslag 2020 komen ook aan de orde: de internationale en regionale economische ontwikkelingen, de nationale economische ontwikkeling, de monetaire ontwikkeling, de ontwikkeling van de betalingsbalans, de ontwikkeling van de staatsfinanciën, het toezicht op de financiële sector en de verantwoording van de financiële positie van de CBvS.

Het Jaarverslag 2020 kan gedownload worden van de website, www.cbvs.sr

(Ga naar: Publicaties & Research, CBVS Jaarverslagen, Jaarverslagen, Jaarverslag 2020)