De Boodschap
Financiën & Planning

Centrale Bank van Suriname introduceert Centrale Bank Certificaten  

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) overgaan tot de introductie van Centrale Bank Certificaten (CBC). Dit zijn waardepapieren die als aanvullend instrument van het monetaire beleid dienen en ondersteunend zijn aan de reguliere OMO’s m.n. de veilingen van termijndeposito’s voor algemene banken. De CBC’s zijn in de eerste plaats bedoeld om de bankreserves op een zodanig peil te houden dat deze overeenkomt met de inflatiedoelstelling van de Bank. De secundaire doelstelling is het opgang brengen van de verdere ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt waardoor het rente-transmissiemechanisme in werking treedt.

De uitgifte van CBC’s zal in de eerste fase bestemd zijn voor de algemene banken, niet-bank financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen (ook wel CBC-veiling participanten genoemd). Deze participanten behoren tot het “wholesale” segment. In een tweede fase zullen huishoudens en overige rechtspersonen in de gelegenheid worden gesteld om te participeren in CBC-beleggingen. Deze groep behoord tot het “retail” segment. Voor de “wholesale” segment alsook het “retail” segment zal een minimale inleg gelden van respectievelijk SRD 50,000. – en SRD 10,000.-.

De CBC’s zullen voor het “wholesale” segment via een veilingplatform worden aangeboden alwaar ook een rente via biedingen tot stand zal komen. Deze rente zal ook gelden voor het “retail” segment.

De CBC’s zijn verhandelbaar en kunnen alleen via de Vereniging van Effectenhandel in Suriname (“Suriname Stock Exchange”) worden verhandeld, waarbij rechtstreekse verhandeling tussen beleggers niet is toegestaan. De Bank streeft ernaar om de CBC in de derde week van juni 2022 uit te geven.

De afdeling Open Market Operations (OMO) van de Centrale Bank van Suriname is belast met de uitvoering van deze operatie. Voor meer informatie over de CBC’s bezoekt u de website (www.cbvs.sr) van de Bank.