De Boodschap
Kabinet van de President

Chinese investeerders tonen interesse in Suriname

Een zestal Chinese ondernemers heeft zijn opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens een onderhoud op donderdag 10 augustus op het Kabinet van de President hebben de investeerders tegenover het staatshoofd kenbaar gemaakt in welke sectoren zij interesse hebben. Parlementariër Chuanrui Wang, die ook aanwezig was, zegt dat dit een teken is dat er internationaal nog vertrouwen is in Suriname. Hij somt de goede samenwerking tussen Suriname en China, Surinames rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen en de schoonheid van het land op als factoren die de interesse van de Chinese investeerders wekken.

De sectoren waarin zij wensen te ondernemen zijn onder andere infrastructuur, woningfabricage, bosbouw, landbouw en visserij. Meer gedetailleerd gaat om het opzetten van palmolieprojecten en in de bosbouw om houtkap en -verwerking. President Santokhi is voorstander van de export van houtproducten, maar volgens het staatshoofd zal vanwege het behoud van Surinames carbon negatieve status, de export van rondhout worden afgebouwd. Daarnaast zal er bij houtkap zoveel mogelijk aan herbeplanting gedaan moeten worden. Tijdens het onderhoud met het staatshoofd is ook het aspect van koolstofkredieten aan de orde gekomen.


Vermeldenswaard is dat de delegatieleider van de groep vertegenwoordiger is van de CITIC Group Corporation Ltd., een Chinese staatsinvesteringsmaatschappij, die wereldwijd opereert waaronder in Venezuela, Argentinië en Brazilië. De onderneming beslaat verschillende sectoren zoals luchtvaart, landbouw, infrastructuur en de financiële sector.

“Let’s do business, let’s talk less and do more”, aldus president Santokhi, die graag ziet dat er dit jaar nog een aanvang wordt gemaakt met woningbouwprojecten. Het staatshoofd heeft kenbaar gemaakt dat vanwege Surinames schuldpositie tegenover de Volksrepubliek China de projecten c.q. financiële middelen vanuit het Aziatische land niet van de grond komen. Suriname staat volgens het staatshoofd wel open voor directe investeringen.