De Boodschap
Kabinet van de President

CHS verslag resultaten verkiezingen 2020 aangeboden aan president

De aftredende voorzitter van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) Eugene Merkus, heeft de resultaten van de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020, aan president Chandrikapersad Santokhi aangeboden. Dit vond op woensdag 3 februari 2021 plaats. De zittingstermijn van het CHS onder leiding van Merkus is per 31 januari 2021 verlopen.

President Santokhi die het verslag in ontvangst nam, bedankte het aftredende CHS voor de werkzaamheden die het bureau in de afgelopen jaren heeft verricht met betrekking tot de verkiezingen. Het staatshoofd zei ook ingenomen te zijn met het feit, dat de nieuwe leden van het Centraal Hoofd Stembureau nog de nodige begeleiding van hun voorgangers zullen krijgen. Het document is behalve als hard copy ook digitaal beschikbaar.

Na dit officieel moment werden in de Congreshal de nieuwe leden door president Santokhi beëdigd. Het CHS wordt vanaf heden geleid door mevrouw Lilawatie Raghoebir. De leden van het CHS worden voor een periode van 6 jaar beëdigd.

Een belangrijke taak van het CHS is de registratie van politieke partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen. Het CHS maakt ook de datum en wijze van kandidaatstelling bekend. Na de verkiezingen stelt het CHS de uitslag vast en maakt die ook bekend.