De Boodschap
Financiën & Planning

Communiqué CBvS: Toelichting op douanekoersen

Het is de Centrale Bank van Suriname (de Bank) gebleken dat er in de samenleving enige onduidelijkheid bestaat over de verkoopkoersen die van toepassing zijn op de herleiding van de invoerwaarde van goederen uitgedrukt in buitenlandse munt tot Surinaams courant, de zogenaamde douanekoersen. Hierbij een toelichting op de wettelijke grondslag en de totstandkoming van de douanekoersen.   

Wet Tarief van Invoerrechten 1996

Krachtens artikel 17 lid 1 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111) geschiedt de herleiding van de waarde van bedragen die zijn uitgedrukt in buitenlands munt tot Surinaams courant aan de hand van de door de Bank vastgestelde verkoopkoers, zoals die van kracht is op de tweede werkdag in de periode van twee weken waarin de dag van de aangifte valt. De zogenaamde douanekoersen worden op basis van deze wettelijke grondslag om de twee weken genoteerd.

Totstandkoming douanekoersen

De douanekoersen zijn vanouds de girale verkoopkoersen van de Bank die worden genoteerd op de werkdag, zoals die in artikel 17 lid 1 van de voornoemde wet is aangegeven. Sinds de adoptie van een zwevend wisselkoerssysteem op 7 juni 2021 zijn de bankkoersen, namelijk die van de US-dollar en de euro, gewogen gemiddelde wisselkoersen die op basis van de dagelijks gerapporteerde contante en girale transactievolumes en –koersen van de banken en de wisselkantoren worden afgeleid. Om de twee weken, en wel op de tweede werkdag in de betreffende periode, worden de douanekoersen afgeleid van de genoteerde girale verkoopkoersen van de Bank en gedeeld met de autoriteiten en de overheidsdiensten die belast zijn met de inning van invoerrechten en andere invoerheffingen.

De zogenaamde douanekoersen zijn geen andere koersnoteringen van de Bank, maar koersnoteringen die van toepassing zijn op de werkdag die ingevolge de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 in acht dient te worden genomen. De laatste douanekoersen zijn met ingang van 5 december 2023 van toepassing voor de komende twee weken. De volgende douanekoersen gaan dus in per 19 december 2023 en zullen de laatst genoteerde girale verkoopkoersen van de Bank van 18 december 2023 weerspiegelen.

Paramaribo, 7 december 2023

Centrale Bank van Suriname