De Boodschap
Justitie & PolitieKabinet van de President

COVID-19-Coördinatieteam KPS belast met afhandeling spoedaanvragen dispensatie

De online registratie voor dispensatiebrieven is afgesloten. Spoedaanvragen kunnen worden ingediend bij het COVID-19-Coördinatieteam van het Korps Politie Suriname. De afhandeling zal door een groep speciaal aangewezen politieofficieren geschieden. Zij die zich via de districtscommissarissen hebben geregistreerd, kunnen tot dinsdag 16 februari 2021 nog in het digitaal bestand worden opgenomen.

Hoofdinspecteur Rachel Deekman, woordvoerder van het KPS COVID-19-Coördinatieteam, geeft tegen de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat de online registratie goed is verlopen. Het aantal geregistreerden is veel groter geweest dan verwacht, maar de afhandeling is desondanks vrij vlot verlopen. Hoofdinspecteur Deekman benadrukt dat niet eenieder in aanmerking kan komen voor dispensatie. “Nochtans hebben we zoveel mogelijk geprobeerd degenen dispensatie te verlenen voor wie dispensatie echt noodzakelijk is”, voegt ze eraan toe. Ze legt uit dat er intussen ook overstemming is bereikt met de districtscommissarissen, aangezien er in de afgelopen periode wat onduidelijkheden waren over het verlenen c.q. verstrekken van dispensatie door deze autoriteiten.

Afgesproken is dat iedereen die via de dc’s geregistreerd is, wordt opgenomen in het digitaal bestand en er vanuit dit bestand dispensatie wordt verleend. “Dus met deze overeenstemming is het ongemak en die onduidelijkheid uit de wereld geholpen”, aldus de politiefunctionaris, die onder meer denkt aan de landbouwers voor wie die informatie nog onduidelijk was. Ze benadrukt dat de handhaving c.q. controle voor de volle honderd procent middels het digitaal bestand zal geschieden. Aanvragers die zich door tussenkomst van de districtscommissarissen nog moeten registreren, hebben tot en met dinsdag 16 februari hiertoe de gelegenheid. Dit zodat zij ook deel uitmaken van het digitaal bestand.

Hoofdinspecteur Deekman zegt dat in het digitaal bestand de tab voor spoedgevallen effectief noch efficiënt genoeg blijkt. “Een spoedgeval is een spoedgeval en als er sprake hiervan is, is er in principe geen ruimte om die toestemming te vragen via de website”, legt ze uit. Daarom is ook besloten dat personen die tijdens de lockdown-uren een spoedtoestemming nodig hebben, deze kunnen aanvragen via de mobiele nummers 8413535 en 8151555. “Mocht iemand in de samenleving te maken hebben met een spoedgeval, tijdens het lockdown-uur, dan kan de persoon bellen op een van deze nummers. Er zijn bij het Korps Politie Suriname COVID-officieren aangewezen die deze verzoeken in behandeling nemen en per direct die toestemming kunnen verlenen aan iemand die behoefte heeft aan die toestemming.”