De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Deelname derde pitch ronde SURGE programma gestart

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) gaat door met de ondersteuning van Surinaamse Micro-, Kleine- en Middelgrote ondernemers. Dit gebeurt middels het Suriname Growth Enterprise (SURGE) programma, waarvan de derde pitch ronde vandaag is gestart. Ondernemers krijgen tussen 22 en 24 april weer de gelegenheid om presentaties te doen over hun bedrijf en te vertellen wat hun organisatie doet en wat hun toekomstplanning is. Dit is om in aanmerking te komen voor een matching grant om te investeren in hun organisatie.

Het SURGE- programma wordt door de Wereldbank gefinancierd met technische assistentie van de organisatie Solidaridad. Het project is onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) Project, waarin verschillende bedrijven van verschillende districten participeren. Eén van de doelen van het project is, om het concurrentievermogen van Suriname te verbeteren en de verdiencapaciteit te verhogen middels het diversifiëren van de economie. De presentaties van de ondernemers die vandaag zijn begonnen worden beoordeeld door een evaluatiecommissie bestaande uit Karishma Mathoera van het ministerie van EZ, Wilgo Bilkerdijk van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Anvit Ramlakhan van de ICT- associatie Suriname, Marion Stekkel, van de Women in Business Group, Shivani Kethwaru van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB).

Project director van Solidaridad, Eric Hansen, zegt dat de bedrijven kritisch geëvalueerd zullen worden. Silvia Ang van Anaula Nature ressort N.V. zegt dat het bedrijf in aanmerking wil komen voor een grant van 100.000 US- dollars. Ze geeft aan dat het bedrijf uitgebreid moet worden met een groter werknemersbestand. Er wordt ook gedacht aan investeringen voor het plaatsen van airco’s in de lodges van het ressort om een luxueus gevoel bij de toeristen te vergroten. Ook denkt Ang aan een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering.

De andere ondernemers die een presentatie hebben gehouden zijn Suriname Animal Feed NV, Dairy Farming en Equipments, Stichting Tebato Suriname, Stichting Toerisme Ontwikkeling Klaaskreek (STOK), Agro Coöperatie Redi Dotie en Pierre Kondre, Modern Concern N.V. en Spirits Grun 2 N.V.

Sharon Carbiere van het bedrijf Suriname Animal Feed zegt dat zij het op prijs stelt dat het ministerie van EZ aan ondernemers de gelegenheid biedt middels het SURGE- programma om in aanmerking te kunnen komen voor grants. Carbiere geeft aan dat vooral in de huidige financieel economische situatie alle ondernemers de kans willen krijgen om uit te breiden om meer te kunnen produceren.

Susan Bansropansingh, coördinator van de afdeling Competitive Unit Suriname CUS), tevens component Coördinator geeft aan dat er tot nu toe 24 bedrijven in aanmerking zijn gekomen voor een grant. Ze benadrukt dat de bedrijven bij de derde pitch hebben aangegeven dat de begeleiding die zij tot nu toe krijgen uitstekend is. Bansropansingh zegt dat het SCSD- project ernaar streeft om diversificatie te brengen en aan importvervanging te doen. De bedoeling is om bedrijven klaar te stomen voor de export.