De Boodschap
Kabinet van de President

Diaspora Instituut Nederland en Tabto Group tellen af naar diaspora seminar

De voorbereidingen naar het Diaspora Seminar 2023 lopen gestaag. Dit evenement, waar onder meer de inzet van diaspora kennis en kunde aan de orde zal komen, vindt plaats op maandag 21 augustus. Het geheel wordt georganiseerd door het Diaspora Instituut Nederland (DIN) in samenwerking met de Tabto Group NV. Beide organisaties tellen af naar het grote moment in Mingle Paramaribo. “We zitten nu al op tussen de 150 en 200 aanmeldingen”, aldus DIN-voorzitter John Brewster, eraan toevoegend dat er slechts 300 personen geaccommodeerd kunnen worden.

Hij spreekt van topambtenaren en “high quality speakers” die de organisatie heeft weten te strikken. Daarnaast hebben alle panelleden hun deelname bevestigd. Het gaat onder meer om macro-econoom Karel Eckhorst (Surinames onderhandelaar bij het IMF), politica Jennifer Geerlings-Simons (oud-parlementsvoorzitter, Percy Clenem (CEO Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO U.A.), Robert Vishnudatt (strategisch managementconsultant), advocaat Gerold Sewcharan en consultant Sherida Morman. Het ligt in de bedoeling dat president Chandrikapersad Santokhi het seminar opent.

“We hopen dat wij een dynamisch gesprek kunnen voeren”, zegt Brewster verder. Het gaat volgens de bestuurskundige en diaspora-expert om scherpe vragen die aan de orde zijn, zoals: zit Suriname te wachten op diaspora? Hoe zal dat gebeuren? Is de wet- en regelgeving al in orde? Wat moet er nog meer gebeuren? En wat zijn de randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat we succesvol met elkaar kunnen omgaan? Brewster herinnert eraan dat het seminar het thema: “Wi Na Wan” draagt. “Wat we eigenlijk proberen te doen is het gesprek aangaan met Suriname om te praten over de dubbele sentimenten die heersen en de ene kant te discussiëren of men echt staat te wachten.”

Het moet volgens hem een open dialoog worden, waarbij de bouwstenen worden verzameld voor een tienpunten actieplan dat als basis moet dienen voor een Diaspora Engagement Policy; een beleid om diaspora in te zetten voor de ontwikkeling van Suriname. Omdat het bedrijfsleven een cruciale rol speelt in dit streven, zal zij ook sterk vertegenwoordigd zijn op het seminar. Het DIN gelooft vooral dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) de motor van de samenleving is. “Als de diaspora hier komt, moeten we ook nagaan wat de behoeftematrix is van de verschillende sectoren en instituten hier zodat we ook adequaat daarop kunnen reageren”, legt Brewster uit.

Hij is tot nog toe ingenomen met de getoonde interesse voor het seminar. “Aan het enthousiasme en de reacties merk ik wel dat het een noodzaak is. Men heeft wel altijd over de diaspora gehoord en we hebben altijd erover gepraat, maar niet met elkaar.” Brewster noemt 21 augustus de eerste keer dat diaspora en lokale Surinamers echt met elkaar over de bijdrage van de eerste groep in de ontwikkeling van het land gaan praten en samen gaan nadenken over de implementatie van beleid c.q. wet- en regelgeving. Brewster: “Daarom heet het ook Wi Na Wan. Het is samen optrekken en samen de barrières proberen wegwerken.”