De Boodschap
Kabinet van de President

Diaspora Instituut Suriname bereidt zich voor op Diaspora Seminar 2.0

Het Diaspora Instituut Suriname (DIS) bereidt zich voor op het Diaspora Seminar Wi Na Wan 2.0. Dit seminar vindt op donderdag 21 december aanstaande plaats in samenwerking met het Diaspora Instituut Nederland (DIN) en de TABTO Group N.V. DIS-directeur Marciano Armaketo legt vooral de nadruk op de eenheid en bijdrage van de Surinamers lokaal en de Surinaamse diaspora om het land verder tot ontwikkeling te brengen. Het DIS is door de regering in het leven geroepen met het doel het diasporagebeuren beter te organiseren.

De kerntaken zijn het verbinden van de Surinaamse diaspora, haar faciliteren en dienen. Het instituut moet volgens directeur Armaketo ervoor zorgen dat er een diasporabeleid komt. Hij zegt dat er samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wordt gewerkt aan een duurzaam diaspora beleidsplan, met daaraan gekoppeld een vijfjaren actieplan. De DIS-directeur zegt dat er heel veel werk aan de winkel is. Deze conclusie werd al na het eerste seminar getrokken. “De diaspora heeft getoond bereid te zijn om Suriname gezamenlijk met de Surinamers verder te ontwikkelen.”

Het thema “Wi Na Wan” is volgens directeur Armaketo dan ook bewust gekozen. “Het drukt de eenheid van Surinamers uit. We moeten ons een voelen om te werken aan de ontwikkeling van het land. Alleen op die manier kunnen we tonen dat wij daadwerkelijk de ontwikkeling van het land ter hand willen nemen”, legt de functionaris uit. Hij zegt dat de voorbereidingen vanuit het DIS gestaag lopen. Op donderdag 14 december is er een instructiedag met de TABTO Group. Directeur Armaketo is daarnaast constant in contact met DIN-voorzitter John Brewster. “We doen er alles aan om een goed seminar te organiseren”, voegt Armaketo eraan toe.

Het DIS heeft meer een faciliterende rol. Het instituut valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), dat de locatie voor het seminar ter beschikking stelt. Zowel de TABTO Group als het DIN juicht deze inbreng van het DIS toe. Directeur Armaketo toont zich andersom ingenomen met de ondersteuning van de TABTO Group. Hij zegt dat alle drie partners een goede verstandhouding hebben, en spreekt daarnaast de hoop uit dat andere Surinaamse organisaties het voorbeeld van de TABTO Group volgen om een bijdrage te leveren aan het diasporagebeuren.

In de komende periode zal het DIS werken aan zijn website. De pagina biedt personen en organisaties de mogelijkheid om zich te registreren en aan te geven welke bijdrage zij willen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Het ligt in de bedoeling om met het upgraden van de website professioneler aan dataverzameling te doen. Terwijl het DIS hiermee bezig is, kijkt de organisatie alvast uit naar de resultaten van het aanstaande seminar. Armaketo spreekt de hoop uit dat er een concreet actieplan hieruit zal voortvloeien. “Wij willen met elke partner, elke Surinamer en elke diaspora ideeën uitwisselen. Wij moeten het beste uitkiezen en tot actie overgaan.”