De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Diaspora Instituut Suriname houdt presentatie voor minister Ori

De directeur van het Diaspora Instituut Suriname (DIS), Marciano Edgar Armaketo, heeft tijdens een bezoek aan minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, een powerpointpresentatie gehouden over de stand van zaken van het project “Adoptie scholen in Suriname’’. Dit project is door het Diaspora Instituut Nederland (DIN) geïnitieerd en wordt in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Openbare Werken (OW) en OWC uitgevoerd.

De presentatie voor de minister geschiedde middels foto´s, waarbij een uiteenzetting werd gegeven over de voortgang van de drie fasen van eerdergenoemd project, te weten: 1. Het opknappen van de fysieke leeromgeving van de scholen; 2. De renovatie van de schoolgebouwen; 3. Het verzorgen van professionele trainingen voor de leerkrachten in het kader van het upgraden van het curriculum aan de eisen van de 21ste eeuw. Het resultaat is dat thans drie scholen al een volledige schoonmaakbeurt hebben gekregen, terwijl de schoolborden en tafelbladen op Mulo Wageningen momenteel vervangen worden.

DIS-directeur Marciano Armaketo

De werkactiviteiten ten behoeve van de geselecteerde scholen in deze pilot fase gaat voort. Met het oog hierop zal in januari 2024 een Zoommeeting plaatsvinden tussen beide instituten, de DIN-vertegenwoordigers voor de scholen en de schooldirecteuren. Ook zal er een evaluatie plaatsvinden met het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van OW, over de continuering en het duurzaam onderhoud van de fysieke leeromgeving van de tien geselecteerde scholen in Suriname.

Vermeldenswaard is dat elke geselecteerde school een DIN-vertegenwoordiger heeft, én ligt het in de bedoeling om elke school in Suriname met een school in Nederland te koppelen. De bijdrage van de diasporagemeenschap wordt zoveel mogelijk voor dit pilotproject verwacht. Aanwezig bij de presentatie waren functionarissen van het DIN, BIBIS en MinOWC.