De Boodschap
Kabinet van de President

Diaspora Seminar 2.0 vanwege grote interesse verschoven

Het Diaspora Seminar ­Wi Na Wan 2.0 is verschoven. De grootse bijeenkomst was voorzien voor donderdag 21 december aanstaande, maar vindt nu plaats op vrijdag 16 februari 2024. Zo deelt de organisatie, bestaande uit TABTO Group NV, het Diaspora Instituut Suriname (DIS) en het Diaspora Instituut Nederland (DIN), mee. Er blijkt grote interesse te bestaan voor deelname aan het evenement, dat ondersteund wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

De reden van verschuiving is gelegen in het feit dat meerdere groepen aan de organisatie een verzoek hebben gedaan voor deelname en aangegeven hebben dat zij zich daarop wensen voor te bereiden. Brigitte Wong Tham Soeng, directeur van de TABTO Group N.V., zegt dat het ook de bedoeling is om zoveel mogelijk de bijdrage van eenieder mee te nemen in het traject tot het formuleren van een gedegen en breedgedragen Diaspora Engagement Policy. Daartoe zullen de bouwstenen, die na het eerste seminar in augustus waren aangedragen, diepgaander besproken worden om tot concrete actieplannen te komen.

De organisatie mikt ook op de deelname van masterstudenten, aangezien zij van oordeel is dat deze groep een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het geheel. Wong Tham Soeng zegt dat er eerder reeds gesprekken zijn geweest tussen DIN-voorzitter John Brewster, Winston Wilson, Senior Partner TABTO Group en prof. Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Partijen hebben toen de wens kenbaar gemaakt om zeker met de hogeschool samen te werken.

Om dus meerdere groepen, waaronder de studenten, de ruimte te bieden zich terdege voor te bereiden, is besloten het Diaspora Seminar Wi Na Wan 2.0 met enkele weken te verschuiven. Het eerste seminar – Diaspora Seminar Wi Na Wan 1.0 – heeft in augustus dit jaar plaatsgevonden, en wel in Mingle Paramaribo bij de International Mall of Suriname. President Santokhi legde toen de nadruk op de inbreng van Surinaamse diaspora in de ontwikkeling van het land. Het staatshoofd deed een oproep tot samenbinding, samenwerking en samenbundeling binnen de Nederlandse en Surinaamse samenleving.