De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Digitale transformatie bedrijfsvergunningen bij EZ in volle gang

Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie is geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de digitale transformatie van het bedrijfsvergunningenproces. Dit initiatief wordt ondersteund door de International Development Group LLC. (IDG) die de  uitvoerende partner is van de Verenigde Staten Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) voor de Caribische Business Enabling Environment Reform (CBEE-R) activiteit. De stakeholders het Ministerie van Openbare Werken (OW), het Bureau voor Volksgezondheid en het Nationaal Instituut voor het Milieu in Suriname spelen in het transformatieproces ook een belangrijke rol. In het kader hiervan is er een workshop georganiseerd op dinsdag 16 april in de Courtyard by Marriot. Tijdens de workshop is er onder andere aandacht besteedt aan bedrijven die een bedrijfsvergunning nodig hebben, faciliteren van de digitale transformatie elementen en het stroomlijnen van verschillende sleutelprocessen.

CBEE-R heeft tot doel Grenada, Guyana, Saint Lucia en Suriname te helpen om zich te ontwikkelen tot een beter faciliterend klimaat voor veerkrachtig bedrijfsleven en investeringen en het betrekken van de particuliere sector op het gebied van beleidsbeoordeling, ontwikkeling en implementatie. Als aanvulling op het initiatief van EZ om haar zakelijk vergunningsproces digitaal te transformeren, ondersteunt CBEE-R de drie stakeholders ook bij het digitaal transformeren van de manier waarop zij hun bijdrage leveren aan het nieuw platform. De bedoeling van het platform is het gemak van het starten van een bedrijf in Suriname door het verminderen van de tijd om vergunningsaanvragen goed te keuren en het verbeteren van de transparantie bij het volgen van deze toepassingen. In grote lijnen zal het ondernemings- en investeringsklimaat verbeterd worden.

Durwin Humphrey, USAID Contracting Officer’s Representative, heeft aangegeven dat het belangrijk is om de economische groei te bevorderen. Hij zegt de kritische bijdrage van de private sector op prijs te stellen. Humphrey heeft de stakeholders bemoedigd om steeds te werken aan de ontwikkeling van het investeringsklimaat. De USAID vertegenwoordiger kijkt uit naar nog meer uitwisseling van informatie. Rewita Soekhoe, onderdirecteur Planning en verkaveling van het Ministerie van OW, heeft de samenwerking met het ministerie van EZ benadrukt. Het initiatief voor de digitalisering van het bedrijfsvergunning systeem wordt met open armen verwelkomt en geniet alle ondersteuning van OW. Dit ministerie is onder andere verantwoordelijk voor bouwvergunningen en brengt ook adviezen uit voor bedrijfsvergunningen.

Volgens de ambassadeur van de Verenigde Staten, Robert Faucher, is het belangrijk dat ondernemingen continue aan innovatie toe zijn. Hiervoor moeten de nodige structuren en capaciteit steeds versterkt worden. De ambassadeur heeft onderstreept dat innovatie en efficiëntie impact hebben op de economische groei. Bovendien kan dit volgens Faucher ook investeringen stimuleren en bijdraden aan de ease of doing business.

EZ minister Rishma Kuldipsingh, zegt dat dit initiatief een aanzienlijke stap vertegenwoordigt in de richting van de modernisering van het systeem voor bedrijfsvergunningen, wat ook betekent een strategische stap gericht op het stimuleren van de economische groei en het koesteren van een gunstig klimaat. Volgens de bewindsvrouw zijn duidelijke en efficiënte processen van groot belang om het naadloos functioneren van automatiseringsprocessen te garanderen. Kuldipsingh onderstreept dat de inzet en gezamenlijke inspanningen van alle belanghebbenden van groot belang is bij het bevorderen van deze transformatieve poging. Zij heeft haar waardering uitgesproken aan een ieder voor het harde werk.

Rafiq Ilahi, directeur Technologische Innovatie, Jules De Rijp, Change Management cosultant, Rajiv Hieralal, in-country Business Process Re-engineering consultant en Jerrol Renfurm, in-country coordinator voor Suriname, zijn inhoudelijk ingegaan op het initiatief, de rollen van alle actoren/ stakeholders en de implementatie en adoptie van het nieuw platform. De gelegenheid werd ook geboden aan de deelnemers om vragen te stellen.