De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Distributie MoniKarta SBP-koopkrachtversterking van start

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) is van start gegaan met haar distributie programma inzake koopkrachtversterking. Dit programma houdt in dat personen die zich hebben geregistreerd en voldoen aan de vastgestelde criteria, maar niet over een eigen bankrekening beschikken, in aanmerking komen voor een MoniKarta. De distributie vond op maandag 25 september 2023 plaats op diverse locaties in Paramaribo, te weten het AOV-kantoor Stibula en Surpost. Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo bracht zelf een oriëntatiebezoek aan de verschillende distributiepunten.

De SBP-koopkrachtversterking (Social Beneficiary Program) van SRD1800,- wordt gegeven aan kwetsbare gezinnen in het kader van object naar subjectsubsidie, als onderdeel van het Sociaal Programma. Minister Ramsaran geeft aan dat er de afgelopen periode door het ministerie van SoZaVo met man en macht is gewerkt aan de voorbereiding voor de van start gaan van het distributie programma. “Ik ben tevreden dat zaken vlot en ordelijk zijn verlopen. Natuurlijk zullen er wat schoonheidsfoutjes zijn, daarvoor biedt het ministerie haar verontschuldigingen aan en de nodige correcties zullen alsnog worden aangebracht”, aldus Ramsaran. De bewindsman bedankte de begunstigden voor het geduld dat zij de afgelopen periode hebben betracht.

Alle districten zullen worden aangedaan. Minister Ramsaran benadrukte dat vanuit SoZaVo continu gekeken wordt naar het bijstellen van het sociaalbeleid. Hij refereerde hierbij naar de vierde verhoging van de sociale voorzieningen in juli 2023. Vanuit het ministerie wordt gevraagd de mediaberichten te blijven volgen. De distributie locaties in Paramaribo zijn open van 08:00 uur tot 17:00 uur conform het uitbetalingsschema.