De Boodschap
De Nationale Assemblee

Divali-boodschap DNA-voorzitter Marinus Bee

“Dat het Divali-gevoel een einde mag brengen aan alle (zinloze) oorlogen.” Deze hoop spreekt de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Marinus Bee uit in zijn boodschap ter gelgenheid van de Divali-viering, vandaag, zondag 12 november. 

De boodschap van de parlementsvoorzitter luidt als volgt: “Over de hele wereld vieren onze hindoebroeders vandaag Divali. Als voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) wil ik iedereen herinneren aan de kracht van eenheid in diversiteit van onze culturen en tradities, waardoor Divali vandaag ons pad verlicht en benadrukt dat onze dynamiek in onze verscheidenheid ligt.

Leven in de uitdagende wereld van vandaag lijkt het wel een voortdurende overwinning van het goede op het kwade. Laat ons het ‘Lichtjesfeest’ aangrijpen om samen te werken aan het versterken van de banden die ons als natie verenigen, ongeacht religie, achtergrond of overtuigingen, opdat onze harten vervuld zullen zijn van begrip om in harmonie met elkaar te leven.

Elkeen van ons heeft wel eens moeilijke omstandigheden te trotseren, waardoor uitkijken naar een lichtpunt een haast dagelijkse mantra betreft. Moge de overwinning van het goede op het kwade een dusdanige werking hebben op allen die zitting hebben in het veelzijdige parlement, waar ik leiding aangeef, opdat wij als waardige volksvertegenwoordigers uitvoering kunnen geven aan, wat het volk van ons verwacht.

Als eerste onder de gelijken spreek ik de hoop uit, dat licht, dat symbool staat voor de overwinning op al wat negatief is, alle harten in onze natie zal verwarmen en versterken, waardoor wij met zijn allen kunnen werken aan de opbouw van Mama Sranan. Het hooghouden van onze Surinaamse vlag betreft een collectieve verantwoordelijkheid, die door elke Srananman wordt gedragen, want al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons (prachtig) land waardij.

Mijn wens is, dat de Almachtige Moge het licht daar doet schijnen, waar de innerlijke vrede het hardst nodig is. Iedereen kan wat positiviteit gebruiken in deze turbulente tijd, waarin de oorlog tussen Palestina en Israël iedereen in een houdgreep heeft, dat het licht in de harten vervuld met wanhoop mag doorschijnen en het Divali-gevoel ervoor mag zorgen, dat elke (zinloze) oorlog tot het verleden kan behoren. Elke wereldburger verdient een plek, die hij zijn thuis mag noemen; wans’ ope tata komopo, wi (alamala) mu seti (wi) kondre bun.

In de hoedanigheid van DNA-voorzitter wens ik u allen een Subh Divali toe.”