De Boodschap
De Nationale Assemblee

DNA-voorzitter staat stil bij Marrondag

“Samenwerken aan een toekomst, waarin het belang van elke Surinamer wordt gewaarborgd”. Zo luidt de oproep van de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Marinus Bee in het kader van de Dag der Marrons. De parlementsvoorzitter spreekt bij deze gelegenheid de volgende boodschap uit:

“Op deze bijzondere dag wil ik namens De Nationale Assemblée (DNA) een bijzondere felicitatie
doen uitgaan naar iedereen, die Mama Sranan een warm hart toedraagt. Hoewel de viering van
Marrondag nog geen 20 jaar geleden veelal werd beschouwd als onderonsje van de weggelopen
nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen, zien wij dat de feestelijkheden van deze markante
dag voor de Surinaamse historie, nu een landelijk karakter kennen.

Elke Srananman, die de geschiedenis van ons prachtig land kent, zal moeten erkennen, dat deze
dag de omwenteling teweegbracht, die Suriname tot de multiculturele smeltkroes van vandaag
heeft doen verworden. Op deze datum in 1760 werd het verdrag getekend, dat uiteindelijk zou
resulteren in de definitieve afschaffing van de slavernij bijna een eeuw later. Ons samenzijn in
dit prachtig land, werd dus met de ondertekening van het zogeheten Vredesverdrag op die datum
bepaald.

Als DNA-voorzitter doet het mij goed, dat het geachte college, waar ik thans leiding aan geef,
zich op dit moment beijvert om eindelijk de rechten van deze geweldige Surinamers vast te
leggen in de ontwerpwet Wet Collectieve Rechten Inheemsen en Tribale Volken. De aanname
van deze wet zal de bevestiging zijn op de nationale toewijding voor wat betreft de inclusiviteit,
rechtvaardigheid en het respect voor de culturele diversiteit, die kenmerkend staan voor onze
natie.

Het is de hoogste tijd, dat we als natie minder stilstaan bij de geleverde strijd voorafgaand
aan het Vredesakkoord, maar meer de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid in
ons mooi land omarmen en samenwerken aan een toekomst, waarin het belang van elke
Surinamer wordt gewaarborgd.

Ik wens u allen een bezinningsvolle Marrondag toe, dat die mag inspireren de erfenis van onze
voorouders om te zetten in het paradijs, waar wij als Srananman aan zijn verpand. Bikasi.., heri
libi te na dede, wi sa feti gi Sranan!”