De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Donatie van in beslag genomen aardappelen

Tijdens controle werkzaamheden van de Economische Controle Dienst (ECD) in een supermarkt in het ressort Lelydorp is de dienst gestuit op een, volgens de richtlijnen van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), te hoge prijs op aardappelen. Gaande het onderzoek overhandigde de eigenaar van de supermarkt een nota, die heel onduidelijk is, waardoor de juiste informatie zoals de inkoopprijs niet kon worden achterhaald. Hierdoor kon de winstmarge op de aardappelen ook niet worden berekend. Deze goederen zijn op vrijdag 27 oktober 2023 inbeslaggenomen en in opdracht van de Officier van Justitie bij het Parket van de Procureur-Generaal op 2 november 2023 aan verschillende sociale instanties gedoneerd.

Het ministerie van EZ doet een dringend beroep op alle winkeliers om te allen tijde hun inkoopbonnen bij de hand te hebben, waarop duidelijke informatie is af te lezen over onder andere de leverancier en de groothandelsprijs.

Consumenten en ondernemers kunnen hun klachten blijven indienen op de afdeling Consumentenzaken via het verkort nummer 1940 en +5978530915 (Whatsapp).