De Boodschap
Kabinet van de President

Donorlanden krijgen informatie status van Surinaamse economie

Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is voor het eerst de ‘Donor Coordination Meeting’ gehouden. De bijeenkomst die op donderdag 18 januari 2024 gehouden is, betrof een meeting met gezanten van landen en organisaties die Suriname ondersteunen en die samenwerkingsprojecten aangaan met het land.

De Donor Coordination Meeting is bedoeld om de partners te informeren over de stand van de economie van Suriname, de hervormingen die zijn gepleegd, de resultaten die zijn bereikt en op basis daarvan en de prioriteiten in de komende periode. Daarbij heeft minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning een update gegeven over het IMF-programma en de schuldherschikking. De prioriteiten voor de komende periode betreffen veiligheid, onderwijs, armoedebestrijding, sociaal vangnet, volksgezondheid, infrastructurele verbeteringen, landbouw, voedselveiligheid en voedselvoorziening. Minister Albert Ramdin geeft aan dat dit de korte termijn projecten zijn die ertoe doen om die leefbaarheid in Suriname te verbeteren en de koopkracht van onze samenleving te versterken. “Wij hopen dat we met de informatie die we verschaffen de donoren kunnen interesseren om meer projecten lokaal te ondersteunen”, meldt de minister.

Het gaat om kleine projecten met een grote impact, waarvan een groot deel van de wordt geïnitieerd met financiering van landen met wie Suriname goede betrekkingen heeft. De genodigde gezanten zijn vertegenwoordigers van de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Franse Republiek, de Verenigde Staten van Amerika, de Republiek India, de Volksrepubliek China, de Republiek Indonesië, de Federatieve Republiek Brazilië, het Koninkrijk der Nederlanden en Collectivité Territorial van Frans-Guyana. Daarnaast hebben ook vertegenwoordigers van verschillende banken deelgenomen te weten de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Caribische Ontwikkelingsbank, de Islamitische Ontwikkelingsbank, de CARICOM Ontwikkelingsfonds en Agentschap Française de Development.