De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Druggebruik op school is ten strengste verboden

De Inspectie Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau (IVOS) heeft kunnen constateren dat leerlingen, mogelijk in samenwerking met derden, zich bezighouden met diverse drugssoorten binnen de scholen, waaronder Xtc-pillen, Spacecake, Sukru en dergelijke. Dat is ten strengste verboden en bovendien strafbaar.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) zal er niet voor schromen, al dan niet door tussenkomst van het Openbaar Ministerie (OM), maatregelen te treffen tegen leerlingen die zich met deze praktijken bezighouden.

Derhalve wordt er een beroep gedaan op de ouders om hun kinderen goed in de gaten te houden.