De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD houdt infosessie omtrent gezamenlijke aanpak ter bescherming van samenleving

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft een infosessie gehouden over hoe er met handelaren en winkeliers samengewerkt kan worden. De bedoeling is om samen te werken aan een plan met concrete acties en maatregelen ter bescherming van de samenleving. Deze infosessie is ook om handelaren en winkeliers te informeren over wat de praktische aanpak is van de ECD tijdens winkelcontroles, zodat de samenwerking vlotter en soepel kan verlopen. De sessie heeft plaatsgevonden op vrijdag 01 maart 2024 in de vergaderzaal van het ministerie van EZ.

Hoofd van ECD, Pertabsingh Goerdayal, heeft aangegeven dat de controle activiteiten per 01 februari zijn opgevoerd. Zaken die geconstateerd werden tijdens de controlewerkzaamheden zijn onder andere geen prijsopgave, prijsopdrijving, vervallen vergunningen, niet de juiste vergunninghouders en vervallen producten op de rekken. Hoofd ECD heeft tijdens de sessie ook benadrukt dat een praktische benadering van alle partijen belangrijk is voor een vlotte samenwerking.

Directeur Economische Zaken, Suraksha Hirasingh, heeft tijdens de infosessie aangegeven dat zij de belanghebbenden hebben geïnformeerd over de taken van de ECD, welke stappen zij ondernemen en conform welke criteria zij hun werk verrichten. De directeur hoopt dat deze infosessie leidt tot een betere samenwerking tussen de verschillende partijen. Tot slot heeft directeur Hirasingh de winkeliers en handelaren erop geattendeerd om conform de wetten en regels te werken.