De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD legt beslag op aardappelen op basis van prijsopdrijving

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft naar aanleiding van ingekomen klachten omtrent prijsopdrijving op aardappelen, controlewerkzaamheden verricht. De ECD heeft op basis hiervan beslag gelegd op aardappelen. Deze controles zijn op woensdag 01 november 2023 uitgevoerd in het district Wanica.

In een supermarkt aan de Van Hattemweg, heeft de ECD inderdaad prijsopdrijving op aardappelen geconstateerd. Uit onderzoek is gebleken dat de vergunninghouder geen inkoop bon kon overleggen. Er is terstond opgetredenĀ en er is beslag gelegd op aardappelen. Verder is er ook prijsopdrijving op uien geconstateerd. De vergunninghouder heeft de wet Economische Delicten overtreden. Er is ook een proces-verbaal opgemaakt en de zaak wordt verder onderzocht.

De samenleving wordt opgeroepen om elk vermoeden van prijsopdrijving en hamsteren door te geven. Klachten kunnen nog steeds worden doorgegeven via het verkort nummer 1940, Whatsapp +5978530915 en op het telefoonnummer 483949.