De Boodschap
Binnenlandse ZakenKabinet van de President

Eenmalige gratificatie voor jubilarissen en gepensioneerden van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) deelt mee dat de jubilarissen en gepensioneerden van het ministerie een eenmalige gratificatie zullen ontvangen over de periode 2015 tot en met 2019. Het betreft een gratificatie in de plaats van de gebruikelijke huldiging. Vanwege de Covid-19 situatie kan het ministerie geen huldigingsbijeenkomsten organiseren, zoals het gewend is te doen. Op basis van het bovenstaande is al hetgeen dat gepaard zou gaan met de organisatie van de huldigingsbijeenkomsten in geld uitgedrukt ten bate van de jubilarissen en gepensioneerden.

De uitkering van de gratificatie zal alsvolgt geschieden:

Het Directoraat Binnenlandse Zaken en het Directoraat Human Resources Management zullen de gratificatie op twee verschillende tijdstippen uitkeren waarbij een deel van de gehuldigden al in mei van dit jaar heeft ontvangen en het ander deel in juni van dit jaar zal volgen.

Voor wat betreft het Directoraat Algemene Zaken, zal de gratificatie uitkering plaatsvinden in juni en augustus dit jaar.