De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ lanceert SURGE Project

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft het project Suriname’s Growth Enterprises (SURGE) gelanceerd. Het SURGE-project is onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) Project, waaraan verschillende bedrijven in de districten zullen participeren. In het bijzonder Inheemsen en Marrons. De voornaamste doelen van het project zijn om het concurrentievermogen van Suriname te verbeteren en de verdiencapaciteit te verhogen middels het diversifiëren van de economie. Dit project zal niet alleen een boost geven aan het algemeen bedrijfsleven, maar in het bijzonder ook aan vrouwelijk ondernemerschap. De lancering van het SURGE-project heeft op woensdag 26 juli 2023 plaatsgevonden op het Kabinet van de President.

Susan Bansropansingh, de coördinator van de afdeling Competitiveness Unit Suriname (CUS) tevens component Coördinator, heeft aangegeven dat het project ook ervoor moet zorgdragen dat  (wettelijke) hervormingen voor het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap worden doorgevoerd voornamelijk op de Wet van Onroerende goederen. Het contract is op dinsdag 28 maart 2023 getekend met Solidaridad, een internationale maatschappelijke organisatie die meer dan 50 jaar ervaring heeft in het ontwikkelen van oplossingen om economieën weerbaarder te maken. Het project wordt gefinancierd door de Wereldbank en loopt tot juni 2025. Volgens Bansropansingh is Solidaridad de technische aanbieder om SURGE uit te voeren. Solidaridad is reeds begonnen met hun business support. Van de 118 bedrijven maken 43 bedrijven gebruik hiervan. Van de geïdentificeerde bedrijven en outgrowers zijn er 13 individuele en drie waardeketen groepen die in totaal 68 outgrowers hebben. Hierdoor worden 84 personen direct ondersteund. “De investering van de overheid aan de ondernemers zal zorgen voor ontwikkeling en versterking van hun bedrijf. Tevens zal het zorgen voor meer werkgelegenheid, die zal bijdragen aan de ontwikkeling van de economie van Suriname”, aldus Bansropansingh.

De vertegenwoordiger van de WereldBank, Diletta Doretti, zei in haar toespraak, dat ze zeer trots is met de lancering van het SURGE project en onderstreept dat het investeren in Klein en  Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) de sleutel is tot de economische groei van Suriname op lang termijn. Gonzalo La Cruz, directeur van Solidaridad, heeft aangegeven dat Solidaridad zich richt op duurzame consumptie en productie. Dit vindt plaats door waarde te creëren en samen te werken. Beiden zijn dankbaar voor de samenwerking en spreken de hoop uit, dat de beste resultaten geboekt kunnen worden.

De directeur van SURGE, Eric Hansen heeft een presentatie gehouden zodat elke Surinamer kan begrijpen waarvoor het SURGE-project bestemd is. Hij heeft een woord van dank uitgesproken aan minister Rishma Kuldispingh van EZ voor haar bijdrage en motivatie om het SURGE-project te laten opstarten. Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat er enorm veel werk verzet is vanuit het ministerie van EZ en het team van SURGE. Het team heeft binnen 11 maanden één van de doelen van het ministerie van EZ en de regering gerealiseerd. Volgens Kuldipsingh is het stimuleren van onze eigen Surinaamse producten van belang. De bewindsvrouw heeft de ondernemers aangemoedigd om zich in te zetten zodat hun bedrijven kunnen floreren door deze unieke kans.

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de resultaten op macroniveau behaald zijn door de vele maatregelen die de overheid heeft getroffen om de economie van Suriname gezond te houden. Volgens de president zal de regering ondernemers meer kansen bieden om hun onderneming beter te organiseren. Hij heeft de ondernemers opgeroepen om goed gebruik te maken van het project. Middels een klik op de computer heeft het staatshoofd het SURGE-project gelanceerd.