De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

 EZ neemt grote partij landbouwchemicaliën in beslag

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft tijdens een reguliere controle een grote partij landbouwchemicaliën alsook bestrijdingsmiddelen in beslag genomen. Deze middelen zijn van de schappen gehaald bij een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg die ook in een onhygiënische toestand verkeerde. Hiernaast zijn ook de prijzen van schoolbenodigdheden gecontroleerd. De inbeslagname heeft op 14 en 15 augustus jongstleden plaatsgevonden.

In een bedrijfsvergunning voor het uitoefenen van ‘winkelier algemeen’ zijn vergunningsvoorwaarden opgenomen, waarin is aangegeven dat het verboden is om landbouwchemicaliën samen met pesticiden te verkopen. Indien dit toch wordt gedaan is er sprake van een economisch delict en mag de ECD op basis van de Wet Economische Delicten optreden. De ECD heeft de winkelier aangezegd om zijn zaken op orde te brengen. Hierdoor is het ministerie van EZ bevoegd om over te gaan tot sluiting van deze supermarket totdat de ondernemer zijn zaken op orde heeft.