De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Financiën vrijgemaakt voor renovatie scholen binnenland

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft financiën gehad om de door overstroming getroffen scholen in het binnenland te renoveren. De overeenkomst hiervoor is al getekend. Het goede nieuws gaf minister Marie Levens aan alle schoolleiders van het binnenland in een meeting. Ze deelde de groep mee dat leerkrachten van de getroffen scholen bij aankomst veel bedrijvigheid op het schoolterrein zullen zien.

“Het bedrag lijkt veel, maar het is bij lange na niet genoeg voor al het werk dat gedaan moet worden. Ook moet ik nog twee weken wachten voordat de middelen op de rekening van het ministerie gestort worden. Het kan dus nog even duren voordat alle werk is afgerond,” legt de bewindsvrouw uit.

Waar de scholen compleet zijn ingestort, moeten nieuwe worden opgezet. Bij anderen is er veel renovatiewerk. In het district Brokopondo worden nu zeven scholen aangepakt. Een delegatie van de minister heeft in andere gebieden ook instellingen bezocht en een inventarisatie gedaan van de nodige werkzaamheden.

“Het kost veel om de scholen in het binnenland aan te pakken. Ik wil proberen om de scholen daar een eigen pot te geven voor kleine werkzaamheden. Dit mag comptabel niet, maar ik zal het bespreekbaar maken.” In het kustgebied zijn er ook reparatiewerkzaamheden gaande op scholen. Vooral toilettengroepen worden aangepakt.