De Boodschap
Kabinet van de FirstLady

First lady bezoekt scholen op eerste schooldag

First lady Mellisa Santokhi – Seenacherry heeft op de eerste schooldag bezoeken afgelegd aan drie scholen. Het gaat om: Henry Hassankhan Scholengemeenschap, Openbare School te Lelydorp en Johannes Vrolijkschool. Op al de drie scholen is de first lady hartelijk verwelkomd. Aanwezig waren vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, districtscommissaris Goelaman Mohammed Safiek van Wanica Zuid-Oost, scholieren en het onderwijzend personeel.

First lady Santokhi hield de kinderen voor dat de situatie nu anders is dan zij in het verleden gewend zijn geweest. Zij zegt dat zij de scholen bezoekt om de kinderen een riem onder het hart te steken. Ze heeft haar trotsheid uitgesproken tegenover de scholieren, om de wijze waarop zij zich aanpassen aan het nieuwe normaal. De first lady heeft aangegeven zich sterk te willen maken voor de verbetering van de sanitaire voorzieningen op de scholen, in het belang van de hygiëne om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De presidentsvrouw heeft de scholieren verrast met een optreden van Emanuel Sanvisi.

Sujata Boeddha, schoolhoofd O.S Lelydorp, voelt zich vereerd dat haar school de first lady heeft mogen ontvangen. De schoolleider zegt dat haar school ernaar streeft om zoveel als mogelijk goede vruchten af te leveren. Zij noemde als voorbeeld president Chandrikapersad Santokhi, die oud-leerling is van de school. Zij sprak de hoop uit dat leerlingen ook inspiratie zullen putten uit dit gegeven.

Marcia Blank- liefden, vertegenwoordiger ministerie onderwijs uitte haar dankbaarheid aan het adres van de first lady, vanwege het feit dat zij ondanks haar drukke schema de tijd heeft uitgetrokken om scholen te bezoeken op de eerste schooldag. “Ik ervaar dit als zich zeer betrokken voelen bij het onderwijsproces.” Zij sprak de hoop uit dat het bezoek zal bijdragen tot een stukje motivatie voor leerkrachten en leerlingen, gezien het nieuwe normaal. De vertegenwoordiger gaf aan dat het een grote uitdaging zal zijn voor leerkrachten en leerlingen.